Hoppa till innehåll
menu
Blogg

Tala om krissituationen med ditt barn – 10 tips för föräldrar

Då något omvälvande händer i världen kan det vara svårt som förälder att diskutera saken med sitt barn. Det viktigaste är ändå inte är hur man diskuterar ämnet, utan att man diskuterar det, skriver vår expert i sin bloggtext.

Text:
Gästskribent
Ett barn tittar på en mobil skärm och ser rädd ut

Då något omvälvande i världen händer vill föräldrar ofta skydda sitt barn. Föräldrar kan tänka att barnet inte ska behöva oroa sig i onödan eller behöva fundera på ”vuxensaker”.

Viljan att skydda sitt barn är både fin och viktig, men ofta har barnet oberoende berörts av det som hänt.

Barnet kan märka av förändringar i vuxnas sinnesstämningar, snappat upp något som de vuxna säger till varandra, råkat se något på TV eller Internet, kanske höra något på dagis eller i skolan.

Att märka att något är annorlunda men inte riktigt veta vad det beror på, kan vara både jobbigt och skrämmande för barnet. Då man talar med sitt barn om svåra saker, visar man för barnet att dessa är ämnen som det går att prata om. Genom att modigt ta jobbiga ämnen till diskussion med barnet, blir det också lättare för barnet att själv ta upp sådant som hen funderar på.

Det finns flera fördelar med att tala med ditt barn om svåra saker, men det är inte alltid så lätt att göra det på barnets nivå.

1. Ta reda på vad barnet redan vet om situationen och hur hen uppfattar den

 • Föräldrar kan bli överraskade över hur mycket barnet redan förstått, men det är också vanligt att barnet har missuppfattningar. Det gäller att reda ut missförstånd och hjälpa barnet att skilja på fantasi och verklighet.

2. Lyssna på ditt barn och utgå diskussionen från det barnet funderar på

 • Svara ärligt på barnets frågor, men undvik att överösa barnet med detaljer. Försök att inte skrämma upp barnet, men lova inte heller sådant som du inte kan kontrollera.

3. Berätta vad vuxna gör för att situationen ska bli bättre

 • Poängtera att vuxna har koll på förändringar i både världen och vardagen. Barnet behöver inte oroa sig eller bära ansvar.

4. Barn tänker väldigt konkret och utgår ofta från sig själv

 • Det som är mest relevant för barnet är hur barnets egen vardag kommer att påverkas.
 • Förbered barnet på vad som kommer att hända, när och med vem. Om du inte vet vad som händer om en vecka så kan du i stället fokusera på vad som händer nästa dag eller om en timme.
 • Ifall barnets vardag inte påverkas av krisen, kom ihåg att berätta det också.

5. Uppmana barnet att beskriva sina känslor

 • Hjälp barnet att namnge känslorna, visa att du förstår barnet och tar hens känslor på allvar. Kom ihåg att känslor inte är farliga – varken barnets eller dina egna.

6. Försök hålla dig lugn inför barnet – det förmedlar trygghet

 • Det är okej att oroa sig eller vara upprörd, men överför inte dina känslor på barnet.
 • Diskutera dina egna känslor med någon annan vuxen.

7. Ha inte bråttom då ni diskuterar situationen, utan ge lite info i taget och låt barnet bearbeta det du säger

 • Ibland kan det bli tyst en stund, men låt då barnet fundera i lugn och ro. Diskutera gärna lite flera gånger i stället för att ha en lång maratondiskussion. Ofta väcks barnets frågor och funderingar efterhand.

8. Uppmuntra barnet att ställa frågor

 • Barnet ska veta att hen alltid kan komma till dig om hen funderar på något.

9. Försök att hålla barnets vardag så normal som möjligt

 • Fortsätt med de rutiner som fortfarande går att hålla fast vid, de ger barnet trygghet. Betona för barnet vad som fortsättningsvis är som vanligt och förutsägbart.
 • Oberoende av vad som händer så vet vi till exempel att årstidernas gång är som förut – det kommer en ny vår, sommar, höst och vinter.

10. Berätta gärna för dagis- eller skolpersonalen om du märker att ditt barn är oroligt

 • På så sätt kan de personalen i skolan och dagis stöda ditt barn under dagarna.
 • Räkna ändå inte med ”jobbet är gjort” för att situationen diskuteras på dagis eller i skolan. Som förälder har du ett speciellt band till ditt barn och ofta är det till föräldern barnet helst riktar sina tankar och frågor. Visa att du är öppen för diskussion.

Kom ihåg!

 • Fint att du vill diskutera även svårare ämnen med ditt barn! Kom ihåg att det viktigaste inte är hur man diskuterar det, utan att man diskuterar och att det inte är hela världen om man råkar säga något ogenomtänkt.

Ellen Holmström, har tidigare jobbat som sakkunnig på Barnavårdsföreningen

Yksiköt-osio

Illustration på ett barn som inte vill klä på sig
Stöd i föräldraskapet

Vi hjälper familjer att hitta metoder som underlättar vardagen också i utmanande livssituationer. Vi erbjuder också tjänster för professionella.

Besök oss i huvudstadsregionen: Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsingfors
Besök oss i Raseborg: Skillnadsgatan 15, 10600 Ekenäs
Besök oss i Åboland: Strandvägen 30, 21600 Pargas
Besök oss i Österbotten: Handelsesplanaden 12 B 20, 65100 Vasa

+358 45 139 4034
Gästskribent

Skribent

Gästskribent
Tillbaka upp