Hoppa till innehåll
menu
Blogg

3 tips: Så här stärker du barnets självkänsla

Visste du att barnets självkänsla utvecklas alla dagar? Visste du att det är vanligt att barn som beter sig utmanande har svagare självkänsla än andra barn? Genom att bemöta barnet positivt kan du stärka självkänslan också hos barn som beter sig utmanande.

Text:
Emma Fabricius
3 tips: Så här stärker du barnets självkänsla -artikelms bild

Självkänsla eller självbild handlar om de tankar och känslor barnet har om sig själv. Då du bemöter barnet positivt skapar du förutsättningar för en starkare självkänsla hos barnet. Här kommer tips på vad du kan tänka på i vardagen för att stärka barnets självkänsla:

Barnets självkänsla utvecklas alla dagar

Barnets uppfattning om sig själv och hur värdefullt barnet känner sig formas varje dag. Barnets självkänsla är inte bestående utan påverkas av de situationer och människor barnet bemöter.

Motgångar, misslyckanden och hur barnet blivit bemött i olika situationer spelar in på hur barnet uppfattar sig själv. Den uppfattning som barnet har om sig själv påverkar i sin tur hur barnet är och beter sig tillsammans med andra.

Det är vanligt att barn med utmanande beteende har en svag självkänsla eller svagt självförtroende, eftersom barn med utmanande beteende ofta hamnar i svårigheter och får negativ respons.

Då barnet inte längre riktigt litar på sig själv och sin förmåga att lyckas, kan osäkerheten i sig leda till att barnet beter sig olämpligt.

Barn har olika förutsättningar och olika behov av stöd

Alla barn har olika förutsättningar. Barn som har utmaningar med att reglera sin uppmärksamhet och sitt beteende behöver mer stöd av vuxna än sina jämnåriga för att kunna leva upp till omgivningens förväntningar.

Konflikter, motgångar och misslyckanden uppstår när vi vuxna ställer för höga krav på barnets förmågor. I stället för att förebrå barnet för hens misslyckanden, kan vi visa hur barnet ska göra och vara intresserade av vad barnet tänker och behöver. Ett positivt bemötande gör att barnets självkänsla blir starkare.

Tydliga och enkla instruktioner, planering och förutseende av situationer och trygga rutiner och strukturer för dagen hjälper barnet att få koll på allt som hör vardagen till. Då du ser till att barnet får lyckas med små saker varje dag, kommer de positiva erfarenheterna småningom att stärka barnets egen uppfattning om sin förmåga att klara av olika situationer.

Genom att stödja barnet att klara av lagom svåra utmaningar, uppmuntra barnets ansträngningar och berömma då barnet gör rätt hjälper du till att bygga upp barnets självkänsla i en positiv riktning.

Saknar du stöd i föräldraskapet?

Som förälder kan du vara bekymrad över ditt barn eller ditt föräldraskap av många olika orsaker. Vi hjälper gärna din familj att hitta metoder som underlättar er vardag också i utmanande livssituationer.

Bekanta dig med vårt utbud för barnfamiljer

Koncentrera dig på barnets styrkor

Ett barn som beter sig utmanande och ofta råkar i svårigheter på grund av sitt beteende, behöver hjälp med att lägga fokus på det som går bra och hitta sina styrkor.

Försök rikta din uppmärksamhet på saker som du tycker om och vill se mera av hos barnet, och fäst så lite uppmärksamhet som möjligt vid barnets misstag eller olämpliga beteende.

Det beteende hos barnet som du uppmärksammar kommer barnet att upprepa. Då du lägger fokus på det positiva är det också lättare att upprätthålla en positiv stämning och växelverkan mellan er.

Genom att du förhåller dig positivt och visar att du tror på barnets förmågor hjälper du barnet att tro på sig själv. Positiv uppmärksamhet, uppmuntran och beröm hjälper barnet att känna sig accepterat och lita på sig själv och sitt eget värde.

Då barnet gläder sig över sina framgångar och får bekräftelse samt uppskattning från sin omgivning blir självkänslan hos barnet starkare.

Yksiköt-osio

Illustration på ett barn som inte vill klä på sig
Stöd i föräldraskapet

Vi hjälper familjer att hitta metoder som underlättar vardagen också i utmanande livssituationer. Vi erbjuder också tjänster för professionella.

Besök oss i huvudstadsregionen: Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsingfors
Besök oss i Raseborg: Skillnadsgatan 15, 10600 Ekenäs
Besök oss i Åboland: Strandvägen 30, 21600 Pargas
Besök oss i Österbotten: Handelsesplanaden 12 B 20, 65100 Vasa

+358 45 139 4034
Emma Fabricius

Skribent

Emma Fabricius

Föräldraledig

+358 45 636 4591
Tillbaka upp