Hoppa till innehåll
menu
Blogg

7 frågor om adhd hos barn – psykologen besvarar

Har du någon gång funderat över ifall ditt barn kan ha adhd? Adhd kan ta sig uttryck på många olika sätt, svarar Barnavårdsföreningens psykolog Silve Serenius-Sirve.

7 frågor om adhd hos barn – psykologen besvarar -artikelms bild

Vi ställde sju frågor om adhd hos barn till Barnavårdsföreningens psykolog Silve Serenius-Sirve. Så här svarar hon:

Hur tar sig adhd i uttryck hos små barn och tonåringar?

 • Hos småbarn är det är vanligare att adhd syns utåt. Ett litet barn med adhd kan vara hela tiden i rörelse, klättrar, vänder och vrider på sig. Eller så går munnen på barnet konstant.
 • Den motoriska överaktiviteten minskar i tonåren - en niondeklassist ramlar sällan under pulpeten. Överaktiviteten ändrar sin form: i situationer där tonåringen ska sitta stilla kan det hända att tankarna hoppar mellan tio olika ämnen. Då kan det vara svårt att koncentrera sig på vad läraren säger.

Ibland kan barnet koncentrera sig till 100% och ibland på ingenting – vad beror det på?

 • Uppmärksamheten och livligheten hos barn med adhd fungerar likt en strömbrytare, det finns två lägen: ON/OFF. Barnen kan koncentrera sig, men de kan inte reglera sin koncentration. Det betyder att barnet inte alltid kan funktionera enligt omgivningens förväntningar.
 • Lättast är det för barn med adhd att koncentrera sig på saker som de tycker om. Om barnet till exempel spelar datorspel, kan uppmärksamheten vara uppe i hundra procent. Det betyder i sin tur betyder att allt som sker runtomkring barnet försvinner.
 • Om koncentrationen avbryts kan det i sin tur vara svårt för barnet att återgå till det hen höll på mig och måste i värsta fall börja om från början.

Varför är barn med adhd rastlösa?

 • Vissa barn kan lätt bli distraherade och även små saker kan avbryta deras tanke och koncentration. Barnet kommer inte till skott, då hen hela tiden avbryts av omgivningens små ljud. Ett barn med adhd kan inte välja att filtrera bort dessa distraherande element, utan det kan vara väldigt svårt för barnet att avgöra vad som är viktigt och vad mindre viktigt.
 • I längden är detta väldigt uttröttande och kan leda till rastlöshet och till och med ångest. Många som har adhd beskriver att deras hjärna tröttas ut och de behöver mer tid för återhämtning än vi andra.

Betyder adhd automatiskt att barnet beter sig problematiskt?

 • Absolut inte. Symtomen för adhd kommer i uttryck på olika sätt i olika situationer. Ofta handlar det om att omgivningens förväntningar inte bemöter det barnet klarar av. Det som också inverkar är huruvida omgivningen kan stödja barnet, vilka styrkor barnet har och hurudana egenskaper.
 • Människan är alltid en summa av sitt psykiska, fysiska och sociala jag. Adhd är bara en del av paketet som gör hen till den fantastiska helhet som hen är.
 • Alla barnets egendomligheter kanske inte heller beror på adhd. Många barn med adhd har dessutom inlärningssvårigheter, beteendestörningar, svårigheter att reglera känslor, och kan ha över- eller underkänsliga sinnen.

Hur undersöker man adhd?

 • Då man undersöker ett barn utreder man barnets bakgrund och benar igenom vardagen. Det är viktigt att utesluta andra externa orsaker som kan inverka på barnets beteende.
 • Utredningarna består av många frågor. Hur fungerar familjen? Hur går det får barnet i skolan? Har hen kompisar? Hur länge symptomen hållit på? Följer de beteendet nåt visst mönster och syns utmaningarna någon annanstans – hemma, på daghemmet eller i skolan?
 • Det som också är viktigt att mäta i undersökningarna är utmaningarna i vardagen. Kräver alldeles vanliga sysslor betydligt mycket mer stöd av en vuxen än hos ett annat barn i samma ålder?

Kan mitt barn ha adhd?

 • Passar nåt av de ovannämnda beskrivningarna in på ditt barn? Då kan det hända att ditt barn har adhd. Det är bra att veta att adhd är en medicinsk diagnos som alltid fastställs av en läkare.

Vi erbjuder stöd och information!

Hos oss behöver inte ditt barn en remiss eller diagnos. Det räcker att du känner dig orolig för barnet. Vi erbjuder ett avgiftsfritt besök där du kan ta upp frågor kring ditt barns eller din familjs situation.

Läs mer om vårt neuropsykiatriska kunnande

Hur kan jag stödja ett barn med adhd?

 • Jag vill påminna om att det också finns många goda sidor hos barn med adhd. Barn med adhd kan vara livsglada, flitiga, ivriga, empatiska, hjälpsamma, energiska och godhjärtade.
 • Det är viktigt att forma omgivningen kring och kommunikationen med barnet så att inte symptomen förvärras, utan tvärtom – att de goda egenskaperna får träda fram. Barnet mår bra av att känna att hen klarar sig och lyckas! Koncentration är nåt man kan öva sig och bli bättre på!

Bloggen är baserad på bloggen Voiko lapsellani olla ADHD? skriven av Silve Serenius-Sirve. Texten har omarbetats och översatts till svenska av Anne Nickström.

Neuropsykiatriska tjänster

Ta kontakt

Neuropsykiatriska tjänster

Vi hjälper familjer att hitta metoder som underlättar vardagen också i utmanande livssituationer. Telefonrådgivningen är öppen må-to kl. 9.00–11.00 och 12.00–14.00.

+358505651722
Tillbaka upp