Hoppa till innehåll
menu
Blogg

Barn har rätt till en framtid

Den 20 november firar vi barnkonventionens dag. FN:s konvention om barnets rättigheter finns till för att bevaka barns mänskliga rättigheter. Många aktörer i Finland samarbetar för att aktivt lyfta fram barnets rättigheter. Temat för barnkonventionsdagen i år är ”Barn har rätt till en framtid”.

Text:
Pia Sundell
Barn har rätt till en framtid -artikelms bild

Barnkonventionen är väldigt omfattande och gäller alla världens barn. I dag, drygt 30 år efter att den kom till, kan vi konstatera att den saknar en skrivelse om miljörättigheter. Under senare år har både barn och vuxna blivit medvetna om miljöns tillstånd. Samtidigt har oron och osäkerheten hos barn och unga ökat dramatiskt.

Forskning visar att fastän ungdomar förhåller sig optimistiskt till sin egen och Finlands framtid, har oron för hela världens tillstånd ökat. Den oro och ångest för klimatet som de unga känner är berättigad och vi vuxna bör ta denna oro på allvar.

Med Greta Thunberg i spetsen har många barn och unga också lyckats uppmärksamma fler vuxna om klimatets akuta tillstånd. Men klimatpolitiken kan inte vara på de ungas ansvar, utan förutsätter aktiva åtgärder av de nuvarande beslutsfattarna.

Att delta i påverkansarbete som hänför sig till jordklotets framtid är barnets rättighet – inte barnets skyldighet. Ansvaret för beslutsfattandet i frågor som påverkar miljöns tillstånd ligger alltid hos de vuxna.

Klimatkrisen är inte en opinionsfråga utan baserar sig på forskning. Vi vuxna bör också vara färdiga att göra klimatåtgärder i vår egen vardag. Åtgärderna på individnivå kan kännas som petitesser i ett globalt perspektiv. Genom att fundera över våra egna livsval och värderingar signalerar vi åt omgivningen att vi tar frågan på allvar. På så sätt kan vi tillsammans nå en förändring.

Daghemmen och skolorna är naturliga miljöer där pedagoger tillsammans med barn kan behandla miljö och delaktighet. Om de vuxna som arbetar med barn inte kan eller vill bemöta barnens frågor, kan rädslan och oron växa till orimliga proportioner. Barn ska få känna hopp inför framtiden och pedagogerna har en viktig roll i detta. Vi vuxna ska förstärka framtidstron hos barn.

Barnkonventionen skrevs innan miljöfrågorna hade samma tyngd som de har i dag. Därför vore det dags att uppdatera konventionen på den här punkten.

Också framtidens barn har rätt till rent vatten, ren luft, en vinter med snö, ett hav som inte stiger. Allt det som du och jag som barn kunde ta för givet.

Pia Sundell

Skribent

Pia Sundell

Pia jobbar som verksamhetsledare och försvarar aktivt barnets rättigheter i samhället. Följ Pia på X.

+358 40 501 9105
Tillbaka upp