Hoppa till innehåll
menu
Blogg

Du som jobbar i skolan är (nästan) oersättlig, tack!

En elev kan komma ihåg en vuxen från sin skoltid genom hela livet. Tacket från eleven kan komma i stunden eller först efter 20 år. Just du kan vara en stor inspirationskälla för många barn och unga, fastän det inte alla dagar känns så i klassen, skriver vår sakkunniga i sin bloggtext.

Text:
Du som jobbar i skolan är (nästan) oersättlig, tack! -artikelms bild
Bild: Shutterstock

Du som jobbar i skolan är värdefull – både för eleverna och samhället. Du gör en otroligt viktig insats i elevernas liv och bidrar till att hela samhället fungerar.

Att jobba i skolan är givande – men kan emellanåt medföra en känsla av otillräcklighet. Det finns mycket skolpersonalen inte direkt kan kontrollera. I en skola finns många viljor och det kräver mycket att kunna bemöta alla barn, föräldrar och kolleger.

Det skrivs mycket om skolpersonalens varierande arbetsbild, ökade arbetsbörda och utmanande arbetsförhållanden. De senaste två pandemiåren har ytterligare ökat bördan för lärare och skolpersonal.

En trygg vuxen

För att ett barn eller ungdom ska må bra, borde hen ha åtminstone en trygg vuxen i sitt liv. Denna vuxen kan avgöra hur barnets framtid fortsätter. För ett barn kan den vuxna vara en förälder. För en annan kan det vara en eftisledare eller skolgångshandledare, för en tredje en klass- eller ämneslärare.

Eleverna kan komma ihåg en vuxen från skoltiden hela livet ut. Tacket från en elev kan komma direkt i stunden eller efter 20 år. Fastän det inte alltid känns så i det dagliga samspelet i klassen, kan just du kan vara en stor inspirationskälla för många elever.

Jobbar du i skolan?

Tillsammans med lärare och övrig skolpersonal jobbar vi för att öka välmående, trivsel och trygghet i skolvardagen.

Läs mer om vårt arbete i skolor

Skolpersonal – tack för att ni finns

Du är värdefull och du behövs i skolan – men du behövs också på andra områden i livet. Kom ihåg att ta hand om dig själv, så att du på bästa möjliga sätt kan stödja barn och unga runtomkring dig.

Förmågan att kunna avgränsa jobbet från fritiden och att återhämta sig tillräckligt efter arbetet kan fungera som skyddande faktorer för ditt välmående. Stöd dina kolleger i skolan och våga be om stöd. Hitta små pauser under arbetsdagen och gläd er tillsammans över framsteg.

Vi på Barnavårdsföreningen stödjer skolpersonal på många sätt. Tillsammans kan vi hitta redskap för att öka välmående i skolvardagen.

Yksiköt-osio

Stöd till skolor

Vi jobbar tillsammans med lärare och skolpersonal för att öka välmående och trygghet i skolvardagen.

Läs mer om vad vi kan erbjuda din skola och ta kontakt!

+358 40 061 8453

Skribent

Tillbaka upp