Hoppa till innehåll
menu
Blogg

Familjekaféet välkomnar pappor

Att få stöd och skapa kontakt med andra pappor är otroligt viktigt för många män. I och med att flera pappor från och med i höst kommer att möjligheten att vårda sitt barn hemma, hoppas jag att papporna också har lättare att hitta och stödja varandra, skriver Svens Claes i vår blogg.

Text:
Gästskribent
Ett barn och leende pappa som tar en selfie
Många pappor saknar kamratstöd och någon att dela sina tankar om föräldraskap med. Bild: Shutterstock

En reform av föräldraledigheten har trätt i kraft i höst och det blir spännande att se ifall vi kommer att se flera pappor redan i höst också på vårt familjekafé FamiljeLuckan. Studier visar att den öronmärkta ledigheten för pappor har en stor betydelse för hur stor del av ledigheten som papporna utnyttjar. Att pappor tar ut mer föräldra- och vårdledighet möjliggör att jämlikheten både i arbetslivet och hemmet ökar.

Förutom en mera jämbördig uppdelning av sysslorna och ansvaret i hemmet, visar undersökningen att föräldraledigheten möjliggör mera tid med barnet och därmed en närmare känslomässig relation mellan förälder och barn. Det i sin tur gör att barnet ser båda föräldrarna som en jämbördiga och det känns lika bra att springa till pappa när barnet behöver tröst. På så sätt gynnar ett jämlikt föräldraskap också barnet.

Pappor saknar och uppskattar kamratstöd

Jag jobbar som sakkunnig på Barnavårdsföreningens familjekafé FamiljeLuckan i Helsingfors. I mitt jobb med familjer har jag märkt att pappor vill vara närvarande för sina barn. Många föräldrar tycker om att prata om sitt barn och samtalsämnena kretsar kring mat- och sovvanor, rådgivningsbesök, dagisplaser, jobb och annat som hör småbarnsvardagen till. Men det som många pappor jag möter i mitt jobb saknar är någon att dela dessa tankar med. Saknaden av kamratstöd kommer också fram i rapporter.

En pappa uttryckte sina tankar så här:

När mitt barn skriker, vet jag att andra pappor omkring mig ser på mig med förståelse och en icke-värderande blick.

Den här känslan och osäkerheten kring att vara förstagångsföräldrar delar säker många med pappan i fråga. Många pappor saknar kamratstöd och skulle behöva dessa icke-värderande blickar som pappan ovan berättar om. En pappa jag träffade i mitt jobb, berättade att han inte kunde hitta kamratstöd även om han letat efter det.

Kom med på vårt familjekafé!

På FamiljeLuckan har föräldrar möjlighet att dela sina tankar med andra som vårdar sina barn hemma, medan barnen kan umgås och träna sina sociala färdigheter. Familjekaféet erbjuder också program, men framför allt är det en mötesplats för föräldrar till barn i åldern 1–5 år.

Läs mer om familjekaféet!

Fler mammor än pappor hemma

Att få stöd och skapa kontakt med andra pappor är otroligt viktigt för många män. Då man träffar andra i liknande livssituation känner man sig uppskattad och kan fungera som rollmodeller för varandra. Pappor kan ha svårt att organisera sig på gräsrotsnivå, eftersom den kritiska massan för att lyckas ofta fattas. Det är helt enkelt så att fler mammor än pappor vårdar sina barn hemma.

Att kunna stärka den tidiga anknytningen till sitt barn i samspel med andra i samma situation är en viktig faktor då identiteten som förälder skapas.

Alla förstagångsföräldrar söker mer eller mindre sin nya roll. I och med att flera pappor från och med i höst kommer att möjligheten att vårda sitt barn hemma, hoppas jag att papporna också har lättare att hitta och stödja varandra.

Vi på Barnavårdsföreningen vill lyssna och stödja alla föräldrar. Varför inte hälsa på oss på vårt familjekafé och börja där?

Sven Claes, har tidigare jobbat som sakkunnig på Barnavårdsföreningen

Yksiköt-osio

Illustration på barn som leker med tågbana
FamiljeLuckan i Helsingfors
LillaLuckan, Georgsgatan 27, 2 våningen

FamiljeLuckans familjekafé håller öppet tisdagar och torsdagar 9-13, med program 10.30-11. Onsdagar håller familjekaféet öppet 15-18.30.

Gästskribent

Skribent

Gästskribent
Tillbaka upp