Lapsen oikeudet kuvissa 

 

20 marraskuuta vietetään lapsen oikeuksien päivää. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoituksena on turvata lasten ihmisoikeudet.

Suomessa useat tahot tekevät aktiivisesti yhteistyötä lasten oikeuksien puolesta. Myös Barnavårdsföreningen tekee töitä sen eteen, että jokainen päivä olisi lapsen oikeuksien päivä.

Lapsen oikeudet kuvissa

Barnavårdsföreningen on merkkivuoden kunniaksi kuvittanut osia lapsen oikeuksien sopimuksesta helposti lähestyttävällä tavalla.    

Ota osaa lapsen oikeuksien sopimuksesta alla olevien kuvien avulla! 

Kuvitukset: Maria Sann 

På svenska: Barnkonventionen i bilder >>>

Lapsen oikeuksien sopimus kuvissa.
Lapsella on oikeus leikkiin.
Ketään lasta ei saa kiusata eikä syrjiä.
Lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä.
Lapsella on liikkumisvapaus.
Lapsella on oikeus saada elää turvallisesti.
Lapsella on oikeus yksityisyyteen.
Lapsella on oikeus lepoon.
Lapsella on oikeus käydä koulua.
Lapsella on oikeus saada tietoa.
Lasta ei saa satuttaa.
Lapsella on oikeus kulttuuriin, uskontoon ja kieleen.

Lue lisää: 

Fagerstrand, E. (2018) Så blir barnkonventionen konkret. Printon Printing House.
Mohr, S. & Wedberg, S. (2018) Dilemmaboken om barnkonventionen. Alltid Förlag.
Grahn-Farley, M. (2019) Barnkonventionen. En kommentar. Studentlitteratur.
Barnombudsmannen Sveriges barnrättsmyndiget. (2019) FN:s konvention om barnets rättigheter.  https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/en-skrift-om-barnkonventionen-ny.pdf
Lapsiasiavaltuutettu. (2013) Tiedätkö, mitä ovat lasten ihmisoikeudet? http://lapsiasia.fi/wp-content/uploads/2014/12/Selkokielinen-LOS-esite.pdf
Barnombudsmannen i Finland. (2013) Känner du till barnens mänskliga rättigheter? http://lapsiasia.ssthosting.fi/wp-content/uploads/2014/12/Ruotsinkielinen-LOS-esite.pdf