Työparipankkitoiminta

Barnavårdsföreningen tarjoaa mahdollisuutta kunnille tai sairaanhoitopiireille saada asiantuntijan konsultaatioapua perhetyöhön.

Barnavårdsföreningenin neuropsykiatrinen ammattihenkilö voi toimia esimerkiksi perhetyöntekijän työparina perheissä, joissa lapsella on jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus. Perhetyö tällaisissa perheissä sisältää usein erityishaasteita, joihin työntekijä saattaa kaivata ohjausta.

Barnavårdsföreningenin työntekijä perehdyttää perheen kanssa toimivaa ammattilaista ylivilkkaan, uhmakkaan tai muuten haastavasti käyttäytyvän lapsen perheen ohjaukseen. Työntekijä saa tietoa tarkkaavuuden säätelyn vaikeuksista sekä käytännön ohjeita ja konkreettisia keinoja perhetyöhön.

Ohjaus räätälöidään tilaajan toiveiden ja perheen yksilöllisen tilanteen mukaan.

Ohjauksen avulla voidaan lisätä vanhempien voimavaroja ja tukea vanhemmuutta antamalla uusia eväitä arkeen. Tavoitteena on auttaa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta kehittymään myönteisempään suuntaan.

Ensimmäinen tapaaminen tapahtuu aina Barnavårdsföreningenin tai palvelun ostaneen tahon tiloissa. Muut käynnit voivat olla esimerkiksi perheen kotona.

 
Neuropsykiatriska tjänster Neuropsykiatriset palvelut
Stenbäckinkatu 7 A, 00250 Helsinki
+358505651722
Telefonrådgivning må-tors kl. 9.00–11.00 och 12.00–14.00 | Puhelinneuvonta ma-to klo 9.00–11.00 ja 12.00–14.00 | nepsy (a) bvif.fi