Neuropsykiatrinen coach-ohjaus

Täydentävä tukimuoto eri-ikäisille henkilöille, joilla on ADHD, Autismikirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä.

Neuropsykiatrisessa ohjauksessa lähtökohtana ovat asiakkaan oma motivaatio sekä tavoitteet. Ohjaajan tehtävänä on opettaa toimivia käytäntöjä arjen tilanteisiin.

Keskeisiä asioita ohjauksessa ovat elämänhallinnan tukeminen, omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen sekä toimivampien käyttäytymismallien hallinta ristiriitatilanteissa. Yhteistyö motivoituneen asiakkaan kanssa mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen.

Neuropsykiatrisen ohjaajan rooli on hyvin erilainen riippuen asiakkaan iästä ja tarpeista. Lasten kohdalla ohjaamiseen sisältyy paljon yhteistyötä perheen vanhempien kanssa. Lasta voidaan esim. auttaa löytämään keinoja, joilla läksyjen tekeminen onnistuu paremmin tai lapsi oppii luomaan muistisääntöjä, joiden avulla hän pystyy huolehtimaan oikeat tavarat koulureppuun. Vanhemmat toimivat prosessissa tukena.

Nuoren kohdalla voidaan etsiä parhaiten toimivaa opiskelutekniikkaa tai harjoitella elämään liittyviä taitoja, esim. ruuanlaittoa, vaatehuoltoa tai rahankäyttöä. Tasapainon löytäminen opiskelun, itsestä huolehtimisen ja vapaa-ajan välillä voi myös olla tavoitteena. Nuoren lähipiiri voidaan ottaa mukaan tukemaan ohjausta sovitusti. Neuropsykiatrinen ohjaaja voi myös tulla asiakkaan mukaan esimerkiksi työvoimatoimistoon ja auttaa työnhaussa sekä lomakkeiden täyttämisessä.

Järjestämme coach-ohjausta myös vanhemmille, jotka kokevat tarvitsevansa apua arkipäivän haasteisiin ja haluavat saada perhe-elämän sujumaan. Aikuisen ohjauksessa keskeisiä asioita voivat olla esimerkiksi ajanhallinta, kodin siisteys, tavaroiden pysyminen tallessa tai toimivan päiväjärjestyksen löytäminen.

 
Adhd-center Adhd-keskus
Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsingfors
+358505651722
adhd-centerbvif.fi
Telefonrådgivning vardagar kl. 9.00–11.00 och 12.00–15.00 | Puhelinpalvelu ja neuvonta arkisin klo 9.00–11.00 ja 12.00–15.00.