Neuropsykiatrinen valmennus

Täydentävä tukimuoto eri-ikäisille henkilöille, joilla on ADHD, Autismikirjon häiriö tai Touretten oireyhtymä.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa lähtökohtana ovat asiakkaan oma motivaatio sekä tavoitteet. Valmentajan tehtävänä on opettaa toimivia käytäntöjä arjen tilanteisiin.

Keskeisiä asioita valmennuksessa ovat elämänhallinnan tukeminen, omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen sekä toimivampien käyttäytymismallien hallinta ristiriitatilanteissa. Yhteistyö motivoituneen asiakkaan kanssa mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen.

Neuropsykiatrisen valmentajan rooli on hyvin erilainen riippuen asiakkaan iästä ja tarpeista. Lasten kohdalla valmentamiseen sisältyy paljon yhteistyötä perheen vanhempien kanssa. Lasta voidaan esim. auttaa löytämään keinoja, joilla läksyjen tekeminen onnistuu paremmin tai lapsi oppii luomaan muistisääntöjä, joiden avulla hän pystyy huolehtimaan oikeat tavarat koulureppuun. Vanhemmat toimivat prosessissa tukena.

Nuoren kohdalla voidaan etsiä parhaiten toimivaa opiskelutekniikkaa tai harjoitella elämään liittyviä taitoja, esim. ruuanlaittoa, vaatehuoltoa tai rahankäyttöä. Tasapainon löytäminen opiskelun, itsestä huolehtimisen ja vapaa-ajan välillä voi myös olla tavoitteena. Nuoren lähipiiri voidaan ottaa mukaan tukemaan valmennusta sovitusti. Neuropsykiatrinen valmentaja voi myös tulla asiakkaan mukaan esimerkiksi työvoimatoimistoon ja auttaa työnhaussa sekä lomakkeiden täyttämisessä.

Järjestämme valmennusta myös vanhemmille, jotka kokevat tarvitsevansa apua arkipäivän haasteisiin ja haluavat saada perhe-elämän sujumaan. Aikuisen valmennuksessa keskeisiä asioita voivat olla esimerkiksi ajanhallinta, kodin siisteys, tavaroiden pysyminen tallessa tai toimivan päiväjärjestyksen löytäminen.

 
Neuropsykiatriska tjänster Neuropsykiatriset palvelut
Stenbäckinkatu 7 A, 00250 Helsinki
+358505651722
Telefonrådgivning må-tors kl. 9.00–11.00 och 12.00–14.00 | Puhelinneuvonta ma-to klo 9.00–11.00 ja 12.00–14.00 | nepsy (a) bvif.fi