Hoppa till innehåll
menu

Barnets rättigheter i bilder

Visste du att alla barn har rättigheter? Barnets rättigheter betyder till exempel att alla barn ska få leva ett  tryggt liv. Varje barn har rätt till mat, kläder och ett hem.

Vi firar barnkonventionens dag den 20 november. Temat för år 2024 är barnets rätt att lära sig. Lär dig mer om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, genom bilderna nedan!

Illustration på flicka som åker skateboard.
Alla barn har rätt att må väl.
Alla barn har rätt att få mat att äta.
Varje barn har rätt till ett gott bemötande.
Barn har rätt att leka.
Alla barn är lika mycket värda. Ingen får mobbas eller diskrimineras.
Illustration på två barn som håller varandra i hand och springer.
Barn som flyr från sitt hemland ska skyddas och de har rätt att hitta sina familjemedlemmar.
Barn har rätt att fritt uttrycka sina tankar och åsikter.
Barn har rätt till rörelsefrihet.
Barn har rätt till ett tryggt liv. Barn ska få mat, kläder och ett hem.
Barn har rätt till ett privatliv.
Barn har rätt till vila och fritid.
Barn har rätt att gå i skola.
Barn har rätt till information. Vuxna ska skydda barn från information som kan vara skadlig för barnet.
Barn ska skyddas för alla former av psykiskt och fysiskt våld.
Barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet och vuxna ska lyssna. Barnets bästa ska vara viktigast när beslut som rör barn tas av vuxna.
Barn har rätt till sin kultur, sin tro och sitt språk. Funktionshindrade barn har rätt till ett fullfärdigt liv.

Bilderna är illustrerade av Maria Sann

Tillbaka upp