Siirry suoraan sisältöön
menu

Barnets rättigheter i bilder

Visste du att alla barn har rättigheter? Barnets rättigheter betyder till exempel att alla barn ska få leva ett bra liv och att vuxna ska lyssna på barnen.

Vi firar barnkonventionens dag den 20 november. Temat för år 2022 är trygghet.

Lär dig mer om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, genom bilderna nedan!

Varje barn har rätt till ett gott bemötande.
Barn har rätt att leka.
Alla barn är lika mycket värda. Ingen får mobbas eller diskrimineras.
Barn har rätt att fritt uttrycka sina tankar och åsikter.
Barn har rätt till rörelsefrihet.
Barn har rätt till ett tryggt liv. Barn ska få mat, kläder och ett hem.
Barn har rätt till ett privatliv.
Barn har rätt till vila och fritid.
Barn har rätt att gå i skola.
Barn har rätt till information. Vuxna ska skydda barn från information som kan vara skadlig för barnet.
Barn ska skyddas för alla former av psykiskt och fysisk våld.
Barn har rätt att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet och vuxna ska lyssna. Barnets bästa ska vara viktigast när beslut som rör barn tas av vuxna.
Barn har rätt till sin kultur, sin tro och sitt språk. Funktionshindrade barn har rätt till ett fullfärdigt liv.

Bilderna är illustrerade av Maria Sann

Tillbaka upp