Hoppa till innehåll
menu

Fortbildning och material

Vi erbjuder fortbildning och inspiration för dig som jobbar i skolan. Bekanta dig med våra föreläsningar, kurser och vårt material. 

Vi i klassen - ledarutbildning

Är du intresserad av att leda Vi i klassen-grupper i lågklasserna? Under ledarutbildningen diskuterar vi bemötande, elevers utmanade beteende och välmående i arbetet.

Bekanta dig med temana här

Styrkekort

Du kan använda våra styrkekort till att utforska elevernas självbild, både enskilt och i grupp. Med styrkekorten som stöd kan ni fundera över elevernas styrkor och egenskaper. Styrkekorten fungerar också bra som underlag för diskussion. Med hjälp av korten kan du öka elevernas självkännedom och medvetenheten om deras roller i gruppen.

Beställ korten i vår webbshop

Vi i klassen-kort

Vi i klassen-korten kan användas i barngrupper i förskolor och lågklasser. Syftet med korten är att genom enkla och roliga övningar stärka trivseln i gruppen och diskutera temaområdena lära känna, känslor, respekt, samarbete, självkänsla och lugn och arbetsro. Korten kan användas i hela klassen eller i mindre grupper.

Beställ korten i vår webbshop

Guider och handböcker

Bekanta dig med allt vårt material för professionella och föräldrar!

Guider och handböcker

Vi i klassen-handboken

ikoni tiedosto
Filformat: PDF

Vi i klassen-handboken

Beskrivning av filen: Vi i klassen – handboken bygger på Barnavårdsföreningens mångåriga erfarenhet av att jobba i skolor. Handboken kan användas för att förstärka sammanhållningen i gruppen och öka trivseln i utmanande klasser och förskolegrupper. Handboken utgår från att bemöta barnen på ett positivt sätt och bjuder på många praktiska övningar. Du kan ladda ner Vi i klassen-handboken kostnadsfritt.

Ladda filen

Ta kontakt så berättar vi mer!

Maria Ostrow
Maria Ostrow

Maria ansvarar för föreningens arbete med barn och unga. Hon leder vårt skolarbete och Tjejvillan.

+358 40 061 8453 Svenska och finska
Victor Wik
Victor Wik

Victor jobbar med skolarbete i Österbotten. Han jobbar med verksamhet i högklasser och möter också elever i lågklasserna.

+358 50 523 9246 Svenska, finska och engelska
Tillbaka upp