Hoppa till innehåll
menu

Högklasser

Behöver dina högstadieelever träna på sociala färdigheter? Vill du erbjuda dem verktyg för att stärka sitt psykiska välmående?

Vårt #brafiilis-program är riktat specifikt till högstadieklasser. Vi erbjuder också workshopar, föreläsningar och program med andra teman, som till exempel framtidstro, samarbete och gruppdynamik. Grupperna leds av våra sakkunniga och omfattar en till tio gruppträffar. Vi planerar verksamheten tillsammans med dig för att passa gruppens behov.

”Jag har lärt mej vända negativa tankar till positiva. Jag tycker det är skönt att kunna prata fritt om känslor och jag är alltid på gott humör efter träffarna.”– Elev

Under #brafiilis-träffarna får ungdomarna öva sig i att:

  • Bli medvetna om sina tankar och känslor
  • Fundera på vad välmående är och hurdana saker som får dem att må bra
  • Fundera på hur de kan ta hand om sig själv
  • Reagera på sina tankar på ett ändamålsenligt sätt
  • Reglera sina känslor och öva på stresshantering
  • Fundera på sina värderingar och öva sig i beslutsfattande

Boka oss till din skola!

Maria Ostrow
Maria Ostrow

Maria ansvarar för föreningens arbete med barn och unga. Hon leder vårt skolarbete och Tjejvillan.

+358 40 061 8453 Svenska och finska
Jennifer Dalgren
Jennifer Dalgren

Jennifer jobbar med skolarbete i Österbotten. Hon jobbar i låg- och högklasser, samt andra stadiet. Jennifer jobbar med vårt projekt Välmående på nätet.

+358 50 476 3238 Svenska och finska
Tillbaka upp