Hoppa till innehåll
menu

Familjeskolan POP® metodutbildning

Också du som är proffs kan känna dig handfallen inför ett barns utmanande beteende. Familjeskolan POP är ett program för både föräldrar och professionella.

Under Familjeskolan POP lär du dig att se bakom barnets utmanande beteende och du får forskningsbaserad information om neuropsykiatriska utmaningar. Du lär dig se barnets styrkor och kommunicera uppmuntrande med barnet.

Familjeskolan POP:s metodutbildning stöder din professionella utveckling och ger dig möjlighet att utbyta tankar med andra proffs.

Det finns inga omöjliga barn! – Ett motto för Familjeskolan POP

Professionella och studerande kan delta i Familjeskolans metodutbildning. Utbildningen erbjuder positiva metoder för att handleda barn som beter sig utmanande.

Olika former av Familjeskolan POP metodutbildning:

  • Metodutbildning i barngrupp

    Du fungerar som personlig handledare för de barn som deltar i Familjeskolan POP. Metodutbildningen i barngrupp ger dig erfarenhet av att handleda barn som beter sig utmanande.

  • Metodutbildning

    Tillsammans diskuterar vi olika faktorer som kan finnas bakom utmanade beteende hos barn. Du kan delta i metodutbildningen, ifall du har en arbetsomgivning där du kan öva på Familjeskolans metoder mellan träffarna. Utbildningen ordnas både fysiskt på plats och online.

  • Metodhandledarutbildning

    Du som redan avklarat i Familjeskolans metodutbildning kan vidare utbilda dig till metodhandledare. Metodhandledarutbildningen ger dig beredskap att handleda föräldragrupper enligt Familjeskolan POP.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Tipsa föräldrar

Familjer kan vända sig till oss med låg tröskel. Vi erbjuder stöd till både föräldrar och barn.
Läs mer om vårt utbud för föräldrar eller tipsa vidare!

För föräldrar
Tillbaka upp