Hoppa till innehåll
menu

Guider och handböcker

Våra experter delar med sig av sin sakkunskap om föräldraskap, separation och neuropsykiatriska utmaningar. Besök vår webbshop för att beställa våra handböcker. Vi levererar produkter endast till Finland, men flera av våra handböcker kan du ladda ner kostnadsfritt från den här sidan.

Våra finskspråkiga produkter hittar du här.

Få vardagen att fungera -bild

Få vardagen att fungera

Den här handboken ger föräldrar till barn under skolåldern och i lågstadieåldern praktiska tips för en smidigare vardag. Här hittar du idéer och verksamhetsmodeller för hur du kan göra påklädningen enklare, hur du kan övergå från en situation till en annan och hur du kan lugna ner barnet vid bråk och mycket mer.

Beställ boken i vår webbshop Ladda ner handboken (pdf)
Få vardagen att fungera med tonåringar -bild

Få vardagen att fungera med tonåringar

Känns livet med en tonåring utmanande? Den här handboken hjälper alla som har att göra med ungdomar att förstå utvecklingen och förändringarna som sker i den ungas liv. Handboken ger också konkreta metoder för att öka det positiva samspelet.

Beställ boken i vår webbshop Ladda ner handboken (pdf)
Smooth Everyday Life -bild

Smooth Everyday Life

The guide offers ideas and practices for the parents of pre-school or primary school-age children. These range from how to help your child get dressed, to transitioning from one situation to another and how to resolve conflicts, and much more. The guide is free of charge.

Order the guide from our webshop Ladda ner handboken (pdf)
Familjeskolans handbok -bild

Familjeskolans handbok

Lär dig mer om orsaker bakom ett barns utmanande beteende, relationen mellan barn och förälder och en lyckad växelverkan. Boken hjälper dig att förhålla dig till barnet på ett nytt sätt och lär dig att förstå och handleda barnets beteende.

Beställ boken i vår webbshop
Handbok i föräldrasamarbete efter separation -bild

Handbok i föräldrasamarbete efter separation

Handboken ger en bred bild av föräldrasamarbetet efter en skilsmässa eller separation och erbjuder verktyg för alla som arbetar med att stödja föräldrar. Boken är en ett samarbete med Förbundet för mödra- och skyddshem.

Beställ boken i vår webbshop Ladda ner handboken (pdf)
För barnets bästa - en historia om Barnavårdsföreningen -bild

För barnets bästa - en historia om Barnavårdsföreningen

Barnavårdsföreningens historia skildras genom de kvinnor, män och barn som varit i verksamhetens centrum samt genom Helsingfors stad och samhället som omgett föreningen under dess 125-åriga historia. Skribent Aapo Roselius.

Beställ boken i vår webbshop
Vi i klassen-handbok -bild

Vi i klassen-handbok

Vi i klassen är en handbok för ökat välbefinnande och bättre trivsel i förskolor och lågklasser. Handboken finns till för att skapa en trivsammare skolvardag för både barn och vuxna. Handboken kan användas för att förstärka grupp-sammanhållningen, lösa problem och öka trivseln, också i utmanande klasser.

Beställ boken i vår webbshop
Vi i klassen-kort -bild

Vi i klassen-kort

Vi i klassen-korten kan användas i barngrupper i förskolor och lågklasser. Syftet med korten är att genom enkla och roliga övningar stärka trivseln i gruppen och diskutera temaområdena lära känna, känslor, respekt, samarbete, självkänsla och lugn och arbetsro. Korten kan användas i hela klassen eller i mindre grupper.

Beställ korten i vår webbshop
Styrkekort -bild

Styrkekort

Upptäck egenskaper tillsammans med ungdomar! 50 stycken tilltalande styrkekort, som vart och ett lyfter upp en positiv egenskap. Med hjälp av styrkekorten kan ni fundera på vilka styrkor och egenskaper ni har och vilka ni vill utveckla. Fungerar både enskilt och i grupp.

Beställ korten i vår webbshop
Tillbaka upp