Hoppa till innehåll
menu
Tidigare evenemang

Vi i klassen- utbildning

Utbildningen ger verktyg och konkreta tips på övningar som lärare i förskolan och lågstadiet kan använda för att förbättra trivseln i klassen.

Vi i klassen- utbildning -händelsens bild
  • För vem:  Lärare och andra som jobbar med barn i förskole- och lågstadieåldern
  • Tidpunkt:  
  • Klockslag:  Måndagarna 13.9, 27.9, 11.10 och 25.10 kl. 12-16
  • Plats:  Vasa
  • Adress:  Handelsesplananden 23 B
  • Pris:  Gratis

Vill du ha verktyg för att förbättra trivseln i din klass?

På Barnavårdsföreningens Vi i klassen-utbildning går vi igenom metoder och praktiska övningar som du kan använda i ditt jobb med barn i förskole- och lågstadieåldern. Utbildningen består av fyra eftermiddagar med teori, praktiska övningar, reflektion och diskussion. Deltagarna får hemuppgifter mellan träffarna. För att göra hemuppgifterna behöver du en barngrupp att öva i. I utbildningen ingår Vi i klassen- handboken samt annat material.

Väldigt bra, både för eleverna och för mig själv att få lära mig nya saker att använda i mitt arbete. 

(lärare om Vi i klassen)

Under utbildningseftermiddagarna får du:

  • Verktyg för att bemöta barn
  • Tips för att stöda gruppdynamiken och elevernas sociala färdigheter samt självkänsla
  • Konkreta övningar som du kan använda i din klass
  • Träffa annan skolpersonal och dela med dig av dina erfarenheter

Barnen har lärt sig uttrycka sina känslor. De har börjat diskutera mera i gruppen. 

(lärare om Vi i klassen)

Mikaela Lervik

Ta kontakt

Mikaela Lervik +358505813114
Tillbaka upp