Hoppa till innehåll
menu
Ställningstaganden

Barn har rätt till ett tryggt liv

Krig är alltid ett allvarligt övertramp mot barnets rättigheter. Barnet mister rätten till ett normalt liv i trygghet.

Två bekygrade barn springer hand i hand

Kriget i Ukraina drabbar hela befolkningen, men speciellt barn och unga blir lidande. Barnavårdsföreningen påminner om FN:s konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen är ett juridiskt bindande avtal, som bland annat stiftar att barnet har rätt till ett tryggt liv och att barnets behov ska ges företräde i alla ärenden.

– Krisdrabbade områden innebär alltid ett hot mot barnets rättigheter. Mina tankar går till alla barn och unga i Ukraina. De behöver omvärldens hjälp, säger verksamhetsledare Pia Sundell på Barnavårdföreningen.

Barnavårdsföreningen har lång erfarenhet av att i Finland stödja barn, unga och föräldrar i olika situationer. För barn och unga kan en osäker situation väcka otrygghet. Barnavårsföreningen uppmuntrar därför alla vuxna att finnas till hand då barn och unga har frågor och tankar de behöver prata om.

– Vuxnas skyldighet är att hjälpa barn och unga att hantera dessa skrämmande nyheter, konstaterar Pia Sundell.

Behöver du tips på hur du kan prata om krissituationen med ditt barn?

Många föräldrar upplever att det är svårt att diskutera med barnet då något omvälvande händer i världen. Vi har därför samlat ihop 10 tips för att hjälpa dig ta saken till tals.

Läs våra 10 tips!
Pia Sundell

Ta kontakt

Pia Sundell

Pia jobbar som verksamhetsledare och försvarar aktivt barnets rättigheter i samhället.

+358405019105
Tillbaka upp