Hoppa till innehåll
menu
Nyheter

Föräldrar behöver stöd från varandra

Många föräldrar upplever att de saknar möjligheter att dela med sig av sina egna erfarenheter och ta del av andra föräldrars upplevelser. Det visar Barnavårdsföreningens enkät riktad till småbarnsföräldrar och professionella.

Föräldrar behöver stöd från varandra -artikelms bild
Foto: Axel Nurmi

I samband med projektet Fixa Föräldraskapet samlade Barnavårdsföreningen in information om föräldrars och professionellas upplevelser av tjänster för småbarnsföräldrar.

– Jag tolkar svaren som att många föräldrar känner sig ensamma. De saknar stödnätverk och möjligheten att tala med andra i liknande situationer, berättar Mikaela Lervik, som haft hand om enkäterna.

En del av föräldrarna som svarade på enkäten upplevde att problemet snarare var att olika kamratstödsevenemang ordnades för sällan, då de gärna skulle tala med andra i samma situation oftare än till exempel en gång i månaden.

Kamratstödsevenemangen erbjuder föräldrarna en unik chans att faktiskt få diskutera sina problem och känslor med andra som upplevt samma sak.

– Föreläsningar och andra evenemang som kretsar kring professionella är också bra, men när man diskuterar med andra föräldrar blir det personligt på ett helt annat sätt, säger Lervik.

En kommande verksamhet inom Fixa Föräldraskapet är en online-kamratstödsgrupp för småbarnsföräldrar, där föräldrar runtom landet ska få en chans att diskutera.

Svårt att nå målgruppen

En annan faktor som dyker upp i svaren är tidpunkten för evenemang. Det önskas till exempel mer evenemang som ordnas utanför kontorstid.

– Många upplever att stödet är bra så länge man är föräldraledig, men att stödet efter att man återvänt till arbetslivet saknas, säger Lervik.

För att råda bot på detta ska Luckans familjekafé också gå kvällstid från och med hösten. Barnavårdsföreningen har redan tidigare samarbetat med Luckan kring familjekafeerna. Förhoppningen är att gruppen ska kunna erbjuda stöd för dem som jobbar om dagarna.

En intressant skillnad i svaren handlade om hur mycket program föräldrar upplevde att det fanns. Många upplevde att det fanns väldigt mycket evenemang som kurser och föreläsningar, medan andra tyckte att det inte fanns sådan verksamhet. Det här anser Lervik att tyder på en brist i kommunikation.

– Vi måste vara bättre på att visa upp vårt utbud. Vi måste helt enkelt finnas där föräldrar finns.

Text: Axel Nurmi
Skribenten har tidigare jobbat på vår kommunikationsavdelning.

Tillbaka upp