Hoppa till innehåll
menu
Nyheter

Föräldrasamarbete efter separation – lansering av ny handbok riktad till professionella

Handboken ska göra det enklare för professionella att bemöta familjer som separerat på ett respektfullt sätt. Professionellas, föräldrars och barns perspektiv lyfts alla fram i handboken.

Föräldrasamarbete efter separation – lansering av ny handbok riktad till professionella -artikelms bild
Barnavårdsföreningens Pia Graniittiaho (t.v.) och Päivi Hietanen från Förbundet för mödra- och skyddshem (t.h.) Foto: Axel Nurmi

”Hur kan man stöda föräldraskapet efter en separation?” är den centrala frågan i boken Handbok i föräldrasamarbete efter separation. Handboken är en översättning av den finska handboken Yhteistyövanhemmuuden käsikirja, som publicerats av Förbundet för mödra- och skyddshem.

Den svenskspråkiga översättningen är ett samarbete mellan Barnavårdsföreningen och Förbundet för mödra- och skyddshem.

– Den finska handboken var redan enkel att ta till sig, men ännu enklare blir det om man kan läsa på sitt modersmål, säger Pia Graniittiaho, som ansvarar för Barnavårdsföreningens arbete med separerade familjer. Hon är en av initiativtagarna till den svenska versionen.

Flera olika perspektiv

Tanken med handboken är att göra det så enkelt som möjligt att få stöd i att bemöta föräldrar som separerat. Det görs genom bland annat artiklar och texter från såväl föräldrars och professionellas som barns perspektiv.

– Meningen är att ge stöd utan att försköna processen. Handboken lyfter också fram situationer som kan vara svåra, och ger tips kring hur man kan hjälpa, säger Päivi Hietanen från Förbundet för mödra- och skyddshem.

Hietanen är en av redaktörerna av den finska handboken, och har också varit involverad i översättningsprocessen.

– En av bokens kapitel handlar till exempel om hur man kan jobba med separerade föräldrar till ett barn som är under ett år gammalt. Hur ska man arbeta med föräldrar som kanske aldrig bott ihop? berättar Hietanen.

Handboken behöver inte läsas pärm till pärm

Boken är tänkt att vara till nytta för alla som kan ha att göra med familjer som genomgått separation. Utöver personer som uttryckligen jobbar med separerade föräldrar handlar också om personer som jobbar i till exempel skolan eller på daghem.

Hur ska handboken användas då? Man behöver inte läsa den från pärm till pärm, säger Graniittiaho.

– Själv har jag använt boken så att jag haft den på mitt skrivbord och bläddrat lite när jag hamnat i en situation där den kommit till användning, säger hon.

På lanseringsevenemanget den 22.4 kommer Graniittiaho att berätta mer om sina egna upplevelser av att använda handboken. Andra programpunkter på lanseringen är en presentation av triangelmodellen, som också beskrivs i boken, som arbetsredskap, och ungdomars upplevelser av föräldrarnas separation, med mera.

Du kan läsa mer om lanseringsevenemanget och anmäla dig här.

Barnavårdsföreningen erbjuder tjänster och stöd åt föräldrar som separerat. Mer material hittas också på Förbundet för mödra- och skyddshems hemsida.

Text: Axel Nurmi
Skribenten har tidigare jobbat på vår kommunikationsavdelning.

Yksiköt-osio

Skilsmässa och bonusfamilj

Vi hjälper föräldrar och barn att bearbeta en separation i familjen. Vi stödjer också bonusfamiljer.

Läs mera om hur vi hjälper familjer!
Läs mer om vad vi kan erbjuda proffs!

Besök oss i huvudstadsregionen: Stenbäcksgatan 7 A, 00250 Helsingfors
Besök oss i Raseborg: Skillnadsgatan 15, 10600 Ekenäs
Besök oss i Åboland: Strandvägen 30, 21600 Pargas
Besök oss i Österbotten: Handelsesplanaden 12 B 20, 65100 Vasa

+358 45 139 4034
Tillbaka upp