Hoppa till innehåll
menu
Nyheter

Första svenska partnerskapseftiset

Barnavårdsföreningen och Botby grundskola tar i bruk en ny partnerskapsmodell hösten 2021.

Första svenska partnerskapseftiset -artikelms bild

Barnavårdsföreningen och Helsingfors ingår ett nytt avtal om eftermiddagsverksamheten i Botby grundskola. Den så kallade partnerskapsmodellen innebär att Barnavårdsföreningen läsåret 2021–2022 tar över ansvaret för all eftermiddagsverksamhet i skolan.

För tillfälle bedriver både Helsingfors stad och Barnavårdsföreningen eftermiddagsverksamhet i skolan. Tillsammans omfattar verksamheten omkring 70 skolbarn i årskurs 1 och 2, och för elever med beslut om särskilt stöd i de högre årskurserna.

Den nya partnerskapsmodellen tas i bruk för att avlasta skolan och underlätta samarbetet mellan skola och eftis då endast en aktör ansvarar för eftermiddagsverksamheten. För barnen innebär det att eftermiddagsverksamheten i skolan blir mer enhetlig än hittills.

– Tack vare partnerskapsmodellen fortsätter skolgångsbiträdena jobba på eftis efter skoldagens slut. Det här innebär bland annat att elever med behov av särskilt stöd har samma bekanta vuxna som stöd också under eftermiddagen, säger Isabella Franck, chef för eftermiddagsverksamheten på Barnavårdsföreningen.

Helsingfors stad har tagit i bruk partnerskapsmodellen i omkring 20 finskspråkiga skolor. Samabetet med Barnavårdsföreningen är det första av sitt slag på svenska.

Isabella Franck

Ta kontakt

Isabella Franck

chef för eftermiddagsverksamheten

+35850577 7987
Tillbaka upp