Hoppa till innehåll
menu
Pressmeddelanden

Projektet Fixa föräldraskapet ska uppfylla barnfamiljers och blivande föräldrars behov

Barnavårdsföreningen kartlägger behovet av tjänster tillgängliga för barnfamiljer och blivande föräldrar i Svenskfinland.

Projektet Fixa föräldraskapet ska uppfylla barnfamiljers och blivande föräldrars behov -artikelms bild

Barnavårdsföreningen inleder projektet Fixa föräldraskapet med finansiering av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

– Vi såg att det behövs koordinering för att se till att det goda stöd som erbjuds barnfamiljer hittas av dem som behöver det, säger Birgitta Forsström, vd på Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Fixa föräldraskapets huvudpoäng är att utreda och synliggöra vilka tjänster som erbjuds barnfamiljer och blivande föräldrar runtom i Svenskfinland, initiera nya tjänster där sådana saknas, samt kommunicera om möjligheterna.

– Vi är hedrade över att ha blivit tilldelade projektet och ser att det finns ett behov av stöd bland familjerna, säger Barnavårdsföreningens organisationschef Petra Willamo.

Arbetet har redan påbörjats genom två enkäter riktade till föräldrar respektive professionella. Målet med dem är att göra en första kartläggning av behovet och lyfta fram vilka tjänster som upplevs saknas.

Enkäterna öppnades den 29.11 och är öppna till slutet av januari. Enkäten för professionella hittas här och för föräldrar här.

Tilläggsuppgifter fås av:
Petra Willamo
organisationschef
+358 40 736 2747
petra.willamo@bvif.fi

Bild: Shutterstock

Petra Willamo

Ta kontakt

Petra Willamo

Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn, unga och familjer.

+358407362747
Tillbaka upp