Hoppa till innehåll
menu

Mål inför riksdagsvalet 2023

Vi på Barnavårdsföreningen jobbar för ett barnvänligt samhälle. Vi vill att våra beslutsfattare skapar goda förutsättningar för barn och unga att växa upp och utvecklas i.

1. Trygga implementeringen av den nationella barnstrategin

  • Vi vill att en enhet för den nationella barnstrategin grundas.
  • Vi vill se tillräckliga ekonomiska resurser för implementering av den nationella barnstrategin.

2. Politiska beslut ska utgå ifrån barnets rättigheter

  • Vi vill att alla beslut baserar sig på barnkonsekvensanalyser. Även sådana som inte direkt berör barn.
  • Vi vill att barnets bästa genomsyrar alla politiska beslut.

3. Motarbeta ojämlikhet och utanförskap

  • Vi vill arbeta för ett inkluderande och jämlikt samhälle.
  • Vi vill att alla barn, oberoende av kön, funktionsvariation, etnicitet, religion eller språk, ska behandlas jämlikt.

4. Säkerställ svenskspråkig service till barn, unga och familjer

  • Vi vill att alla barn, unga och barnfamiljer erbjuds service också på svenska.

5. Trygga medborgarorganisationernas fortsatta verksamhet

  • Vi vill ha en tillräcklig och långsiktig finansiering för civilsamhället även i framtiden. 
  • Vi vill att organisationers autonomi garanteras. 

Har du frågor kring vårt påverkansarbete?

Pia Sundell
Pia Sundell

Pia jobbar som verksamhetsledare och försvarar aktivt barnets rättigheter i samhället. Följ Pia på X.

+358 40 501 9105 Svenska, finska och engelska
Tillbaka upp