För media | Medialle


Barnavårdsföreningen arbetar för ett stärkt föräldraskap, en bättre barndom och ett barnvänligare samhälle. Vi är en mångsidig serviceproducent och en aktiv samhällspåverkare med fokus på barnets bästa.

Hyvä lapsuus, vahvempi vanhemmuus ja lapsiystävällisempi yhteiskunta ovat Barnavårdsföreningenin toiminnan perusta. Olemme monipuolinen palveluntuottaja ja aktiivinen yhteiskuntavaikuttaja lapsen etu keskiössä.

 

För kommentarer till media kontakta i första hand verksamhetsledare Pia Sundell +358 40 501 9105 | pia.sundell@bvif.fi
 

Pressbilder | Lehdistökuvat

 

För högresolutionsbilder och andra pressbilder kontakta kommunikationschef Anna Alenius +358 40 528 8965 | anna.alenius@bvif.fi

Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja

Fotograf | Valokuvaaja: Lotte Estman

 

 

 

   

 

Barnavårdsföreningens logo | BF:n logo

     

Pressmeddelanden och ställningstaganden | Lehdistötiedotteet ja kannanotot

För barn är föräldrars skilsmässa svår också utan gräl

Rådgivning, där konkreta problem som rör separationen behandlas, borde vara normal praxis då föräldrar skiljer sig. Också barnen behöver stöd i samband med skilsmässa, skriver vi med en rad samarbetsorganisationer i ett pressmeddelande.Läs mera »

Rätten till svenskspråkig service bör tryggas – också efter vårdreformen

För att kunna garantera svenskspråkig service även i framtiden behövs politisk vilja. Den viljan verkar nu helt saknas, skriver vår verksamhetsledare Pia-Lisa Sundell i vår blogg.Läs mera »

Barnavårdsföreningen startar skolprojekt för att stödja unga

Det nya projektet Skolpaletten har som mål att stärka ungdomars självkänsla, välmående och framtidstro. Läs mera »

Luckan och Barnavårdsföreningen startar öppet daghem i Helsingfors

Det öppna daghemmet Familjeluckan är riktat till barn i åldern 1–5 år tillsammans med vuxen.Läs mera »

Hur trygga omhändertagna barns rätt till vård på svenska?

På grund av olika omständigheter är det för många barn bäst att de vårdas utom hemmet.Läs mera »