För barn är föräldrars skilsmässa svår också utan gräl

03.11.2016 kl. 09:30
Rådgivning, där konkreta problem som rör separationen behandlas, borde vara normal praxis då föräldrar skiljer sig. Också barnen behöver stöd i samband med skilsmässa, skriver vi med en rad samarbetsorganisationer i ett pressmeddelande.
Pressmeddelande:


Hur bra barn klarar sig efter föräldrarnas skilsmässa är beroende av hur väl förädlarna klarar av att samarbeta sinsemellan.

– Ett gott föräldraskap efter skilsmässan kräver flexibilitet, kommunikation och engagemang. Det är viktigt att urskilja de känslor som hör till separationen från föräldraskapet. Det är viktigt att barnet får uppleva att hen fortfarande är en källa till glädje för båda föräldrarna, säger planerare Päivi Hietanen på Förbundet för mödra- och skyddshem.

Utdragna konflikter mellan föräldrarna belastar barnet och tär på föräldrarnas ork. Föräldrar som klarar av att förhålla sig positivt till varandra hjälper barnet att stå ut med och anpassa sig till den nya situationen. Frågan är viktig – ca 30 000 barn och unga i Finland berörs årligen av sina föräldrars separation.

– Också efter skilsmässan ska föräldrarna komma överens om hobbyer, föräldramöten och inköp av regnkläder, konstaterar Hietanen.

En ny alarmerande trend är det ökade antalet skilsmässor i familjer med barn under skolåldern. Det är allt viktigare att kunna beakta de mindre barnen i samband med skilsmässa. Enligt professionella som erbjuder stöd till skilsmässofamiljer har småbarnsfamiljernas andel av dem som söker sig till olika stödtjänster ökat under de senaste åren.

Småbarnsföräldrar som separerar är ofta utmattade och trötta på vardagsruljansen. De saknar stödnätverk och har glömt att kommunicera.

– Småbarnsföräldrar kan känna skuld över att ha separerat så fort efter barnets födsel. Det är också svårt att förklara familjesituationen för små barn så att de förstår, berättar Nina Isometsä som är ansvarig för Pussel-verksamheten på Barnavårdsföreningen.
 

Stöd till föräldrar vid skilsmässa lönar sig

Det finns stöd att få för gemensamt föräldraskap efter skilsmässan. Om föräldrarna inte klarar av att sinsemellan lösa eventuella konflikter som rör barnen är det viktigt att de söker hjälp i ett så tidigt skede som möjligt.

Rådgivning, där konkreta problem som rör separationen behandlas, borde vara normal praxis då föräldrar skiljer sig. Också barnen behöver stöd i samband med skilsmässa. I till exempel stödgrupper får barnen höra andra barns upplevelser och samtidigt får de stöd av professionella.

Kortare samtalsstöd kan hjälpa frånskilda att reda ut sina tankar och bearbeta separationen. När föräldrarna får stöd kan de koncentrera sig på ett gott samarbete i ärenden som gäller barnet. Samarbetsförmågan stärks om de vuxna själva bearbetat separationen.

– Det kan vara viktigt att bearbeta alla de svåra känslor som hör ihop med skilsmässan för att det ska vara möjligt att komma överens i frågor som gäller barnen, säger sakkunnig Anne Anttonen på Kyrkostyrelsen.

Organisationer, församlingar och kommuner erbjuder olika stödtjänster till föräldrar som separerar. Det finns dock mycket att göra för att förbättra koordineringen av dessa tjänster.

– Stöd finns, men att hitta servicen mitt i livskrisen är ofta svårt. Föräldrar som genomgår en skilsmässa har inte tillräcklig information om var de kan få hjälp. Vi är heller inte tillräckligt bra på att vid behov hänvisa klienter till andra aktörer, berättar utvecklingschef Jussi Pulli på Förbundet för mödra- och skyddshem.

Koordineringen av de olika stödtjänsterna vid skilsmässa är ett av målen för regeringens spetsprojekt Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Under de kommande åren kommer det att läggas stor vikt vida att befrämja gemensamt föräldraskap och kompromissvillighet också efter skilsmässa.
 

För mer information:

Nina Isometsä, projektansvarig för Pussel-verksamheten vid Barnavårdsföreningen Tel. 050 4368000

Linda Niininen, planerare på Förbundet för mödra- och skyddshem Tel. 050 4133668


Pressmeddelandet gavs i samband med ett seminarium om gemensamt föräldraskap efter skilsmässan idag 3.11. Tillställningen är ett samarbete mellan Förbundet för mödra- och skyddshem, Barnavårdsföreningen, Helsingfors stad / familjejuridiska ärenden och familjerådgivningen, Kasper - Kasvatus- ja perheneuvonta ry, Kyrkostyrelsen, Miessakit ry, Vanda stads familjerådgivning, Väestöliitto och Yhden Vanhemman perheiden Liitto.

Nina Isometsä

Socialvården glöms bort

Social- och hälsovårdsreformen utvecklas till att endast vara en hälsovårdsreform.Läs mera »

Ge barnen din röst

I kommunalvalet 9.4.2017 tar vi tillsammans steget mot framtidens barnvänliga kommun – i Finlands alla kommuner!Läs mera »

Barnkonventionen gäller alla barn

Idag på Barnkonventionens dag 20.11 flaggar vi för barns rättigheter och ett inkluderande Finland som bär sitt internationella och medmänskliga ansvar.Läs mera »

Alkoholilaissa on huomioitava erityisesti lapset ja nuoret

Vastuullisuus tulee näkyä selkeästi uudessa alkoholilaissa, vaativat lasten hyväksi työtä tekevät järjestöt yhteisessä kannanotossaan. Läs mera »