Barnkonventionen gäller alla barn

20.11.2016 kl. 00:30
Idag på Barnkonventionens dag 20.11 flaggar vi för barns rättigheter och ett inkluderande Finland som bär sitt internationella och medmänskliga ansvar.


Vad skulle du vara beredd att göra för att skydda ditt barn från krig, fattigdom, hunger och förföljelse?

Det senaste året har FN:s konvention om barnets rättigheter ofta lyfts fram i samhällsdebatten. Dessvärre ofta i en negativ kontext. Ett exempel är regeringens strikta asyl- och flyktingpolitik och hur den går stick i stäv med Barnkonventionen. Detta är naturligtvis ett problem som gäller hela EU-området.
 

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.


Barnkonventionen är ett juridiskt bindande dokument och gäller förstås även asylsökande barn. Enligt FN-konventionen, som Finland förbundit sig att följa, har alla barn samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Barnkonventionen stipulerar också att ett barn inte ska skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa, och att ett barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats. Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt, står det i konventionen. Vidare slår den fast att ett barn på flykt har rätt till skydd och hjälp att hitta sina föräldrar, att varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande och att barn ska skyddas mot krig.
 

Vi är speciellt oroliga över de ensamkommande flyktingbarnens situation.


Alla som följt med Finlands strikta flykting- och asylpolitik hör hur illa den rimmar med stadgandena i Barnkonventionen. Vi som har konventionen som vårt rättesnöre i arbetet är väldigt bekymrade över alla de miljontals barn ute i världen som är på flykt efter ett bättre liv. Speciellt oroliga är vi över de ensamkommande flyktingbarnens situation. De som kommer ensamma löper högst risk för att bli utnyttjade och marginaliserade.

I praktiken har det dessutom blivit omöjligt för de barn som kommit till Finland ensamma att återförenas med sin familj. Kravet på en tillräcklig inkomst innan en flykting kan ansöka om återförening av sin familj är orimligt i synnerhet när det påverkar barn.
 

Finlands linje säger nu att dessa barn ska växa upp utan sina familjer, vilket är mycket problematiskt.

 

Med tanke på integrationen skulle det vara viktigt för dessa barn att få ha sin familj omkring sig. Familjen utgör oftast en skyddande faktor, oro för familjemedlemmar i ett krigshärjat land är däremot förlamande. Finlands linje säger nu att dessa barn ska växa upp utan sina familjer, vilket är mycket problematiskt.

I Finland är det strikt reglerat hur många vuxna det ska finnas per barn på ett barnhem. Kvalitetskriterier är uppgjorda av en orsak och är i barnens intresse. På boende för ensamkommande asylsökande finns det däremot inte alla samma kvalitetskriterier. Ändå vet vi att dessa barn bär på ett stort trauma.

Vi är också oroliga för att familjer ska splittras genom att en del av familjen tvingas tillbaka till sina krigshärjade hemländer som Irak, Afghanistan och Somalia. Länder som Migrationsverket i Finland bedömt som säkra, även om de enligt olika undersökningar hör till de mest osäkra länderna i världen.
 

Vi bär alla ett ansvar för att debattklimatet är sådant att det tål dagsljus, och att vi föregår med gott exempel för våra barn.


När vi följer med samhällsdebatten är det beklämmande att märka hur mycket oro, fördomar och mer eller mindre dold rasism det förekommer i vårt land. Vi bär alla ett ansvar för att debattklimatet är sådant att det tål dagsljus, och att vi föregår med gott exempel för våra barn.

Idag på Barnkonventionens dag 20.11 flaggar vi för barns rättigheter och ett inkluderande Finland som bär sitt internationella och medmänskliga ansvar.
 

Pia Sundell, verksamhetsledare
Barnavårdsföreningen som är Finlands äldsta barnskyddsorganisation

Kai Laitinen, verksamhetsledare
Specialvårdorganisationernas förbund EHJÄ rf som bland annat ordnar stödboende för unga invandrare
 

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Socialvården glöms bort

Social- och hälsovårdsreformen utvecklas till att endast vara en hälsovårdsreform.Läs mera »

Ge barnen din röst

I kommunalvalet 9.4.2017 tar vi tillsammans steget mot framtidens barnvänliga kommun – i Finlands alla kommuner!Läs mera »

Alkoholilaissa on huomioitava erityisesti lapset ja nuoret

Vastuullisuus tulee näkyä selkeästi uudessa alkoholilaissa, vaativat lasten hyväksi työtä tekevät järjestöt yhteisessä kannanotossaan. Läs mera »

För barn är föräldrars skilsmässa svår också utan gräl

Rådgivning, där konkreta problem som rör separationen behandlas, borde vara normal praxis då föräldrar skiljer sig. Också barnen behöver stöd i samband med skilsmässa, skriver vi med en rad samarbetsorganisationer i ett pressmeddelande.Läs mera »