Barnavårdsföreningen panostaa sijoitettujen lasten tulevaisuuteen

08.08.2018 kl. 11:58
Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ongelmat ovat moninaisia ja heidän syrjäytymisvaara on ilmeinen. Varsinkin teini-ikäisenä sijoitetut lapset ovat riskissä voida huonosti pitkälle aikuisikään. Sosiaali- ja terveyssektorin nuorille tarjoamat palvelut eivät riitä tukemaan aikuiselämän kynnyksellä olevia nuoria. Barnavårdsföreningenin uusi Oman elämäni supertähti - hanke on suurpanostus sijoitettujen nuorten tulevaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa nuorten psyykkistä terveyttä, kohottaa itsetuntoa ja parantaa sosiaalisia suhteita. Hanke on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukema.

Harvalla sijoitetuilla nuorella on riittäviä työkaluja hallita omaa arkeaan. Elämän kontrollin tunne, tärkeät ihmissuhteet sekä mahdollisuus harrastukseen ovat tekijöitä, jotka voivat ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä.

 

- Projektia tarvitaan, sillä myös sijoitettujen nuorten on saatava kokea itsensä tärkeiksi, toiminnanjohtaja Pia Sundell Barnvårdsföreningenistä sanoo. Lastensuojelujärjestö ylläpitää Töölön lastenkotia.

 

Oman elämäni supertähti - projektin pyrkimyksenä on antaa nuorille paremmat edellytykset tulevaisuuteen ja lisätä mahdollisuuksia saavuttaa nuorten itse asettamat tavoitteet. Projekti tarjoaa konkreettisia työkaluja elämänhallintaan ja mahdollistaa nuorille muun muassa henkisen valmentajan ohjauksen.

 

- On todettu, että pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen henkinen ohjaus parantaa elämänlaatua. Lasten täytettyä 18 vuotta vastuumme palveluntuottajana loppuu, mutta tiedämme sijoitettujen nuorten tarvitsevan paljon tukea sijoituksen päätyttyä, Barnavårdsföreningen toiminnanjohtaja Pia Sundell toteaa.

 

Oman elämäni supertähti - projekti saavuttaa vuosittain 85 suomen- ja ruotsinkielistä nuorta. Toiminta keskittyy Uudellemaalle, lähinnä pääkaupunkiseudulle, ja on suunnattu 14-17 vuotiaille kodin ulkopuolelle sijoitetuille nuorille. Projektin kohderyhmään kuuluvat myös työssään nuoria kohtaavat ammattilaiset. Oman elämäni supertähti - projekti käynnistyy elokuussa 2018 ja jatkuu vuoden 2021 loppuun saakka.

 

Lisätietoja:

Petra Willamo
Organisationschef Barnavårdsföreningen
+358407362747
petra.willamo@bvif.fi

 
Petra Willamo
Organisationschef | Järjestöpäällikkö
+358407362747
Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.

Ställningstagande: Tonårsflickor har svårt att hitta sin plats

Tonårsflickors ångest beror förutom på miljön på krav som kommer utifrån och krav som de unga ställer på sig själva, skriver organisationschef Petra Willamo i en insändare i HBL. Läs mera »

Ställningstagande: Välskött separation skyddar barnet

I skilsmässosituationer ska barnet höras och familjen stödjas för att hitta en lösning som lämpar sig för dem, skriver Barnavårdsförenings verksamhetsledare Pia Sundell i en insändare i HBL. Läs mera »

Lehdistötiedote: Haastava arki lapsiperheessä?

Kaipaatko myönteisiä keinoja lapsen kanssa olemiseen? Oletko ajautunut kielteisen vuorovaikutuksen kehään? Uudistunut Perhekoulun käsikirja on käytännön opas kaikkien lasten vanhemmille.Läs mera »

Barnavårdsföreningen inleder ny ungdomsverksamhet för flickor i Helsingfors

Tonårsflickor har ofta svårt att hitta sin plats och är i behov av ett könssensitivt utrymme att spendera eftermiddagarna på. Under tre års tid har Barnavårdsföreningen i samarbete med Stiftelsen Bensow erbjudit en sådan samlingsplats för flickor i Grankulla. Efterfrågan på verksamheten har varit stor och den 6 september slår Tjejvillan i Helsingfors upp sina dörrar.Läs mera »