Barnavårdsföreningen utvidgar till svenska Österbotten

07.02.2019 kl. 14:19
Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) har beviljat Barnavårdsföreningen projektunderstöd för att sprida och etablera sin skolverksamhet till svenska Österbotten.

Barnavårdsföreningen har sedan år 2005 arbetat med förebyggande verksamhet i svenska skolor i Nyland. Efterfrågan på verksamheten har varit stor och Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) har nu beviljat Barnavårdsföreningen projektunderstöd för att sprida och etablera skolverksamheten till svenska Österbotten.

- Detta är en glädjenyhet för Barnavårdsföreningen. Efter många år av målmedvetet arbete får vi nu utvidga vår verksamhet till svenska Österbotten, säger verksamhetsledare Pia Sundell. Barnavårdsföreningen ska finnas där barnen finns, det vill säga i skolorna.

Barnavårdsföreningens uppfattning är att skolornas resurser idag är begränsade och tid för förebyggande arbete saknas. Tjänster Barnavårdsföreningen erbjuder skolor är förebyggande, lättillgängliga och fungerar som komplement till den service som kommuner och den övriga offentliga sektorn kan erbjuda.

Målgruppen för projektet är svenskspråkiga barn och ungdomar i grundskolor och på andra stadiet i Österbotten, deras föräldrar och den skolpersonal som möter dem i deras skolvardag. Syftet med det treåriga projektet är att öka trivsel och samhörighet i skolvardagen och stärka psykiskt välmående bland barn och unga.

- Genom att svara på skolornas behov har vi sett nyttan av våra insatser och vet att ett tidigt ingripande och förebyggande arbete bland barn, unga, föräldrar och skolpersonal hjälper, säger organisationschef Petra Willamo.

Målet med Barnavårdsföreningens förebyggande arbete i skolan är att stödja barn och unga, stärka välmående hos dem och öka trivseln i skolvardagen. Skolpersonalen och föräldrarna får verktyg i hur de kan bemöta barn/unga och stödja dem i deras utveckling. Bättre kommunikation och växelverkan mellan barn/ung och vuxen minskar på bråk och konflikter och påverkar positivt barns/ungas vardag.


Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta barnskyddsorganisation grundad 1893. Vi arbetar för en bättre barndom, ett stärkt föräldraskap och ett barnvänligare samhälle. BF jobbar professionellt på svenska och finska med en personalstyrka på omkring 130 anställda. Vi betonar vikten av förebyggande åtgärder och vill stödja barn och föräldrar i ett så tidigt skede som möjligt. Som Finlands enda svenska barnskyddsorganisation har vi ett särskilt ansvar att producera svenskspråkig service till barn och familjer.


Mera information fås av:

 
Petra Willamo
Organisationschef | Järjestöpäällikkö
+358407362747
Petra leder och utvecklar vårt bidragsfinansierade arbete med barn och familjer | Petra johtaa ja kehittää avustusrahoitteista työtämme lasten ja perheiden kanssa.

Vi arbetar för att öka välmående i skolorna också i Österbotten

I höst börjar Barnavårdsföreningen arbeta i svenska Österbotten för att öka trivseln i skolorna och stärka barns och ungas psykiska välmående. Läs mera »

Alla vuxna behövs för en trygg skolstart

"Det finns också barn vars enda trygga punkt i livet utgörs av skolsystemet", skriver verksamhetsledare Pia Sundell i en insändare i Hbl. Läs mera »
Eftisbarn

Eftermiddagsverksamhet nu också i Norsens skolbyggnad – Barnavårdsföreningen utvidgar sin verksamhet

I augusti utvidgar Barnavårdsföreningen sin eftermiddagsverksamhet till Norsens skolhus. Cygnaeus eftis kommer från och med skolstarten att verka på två platser: i Cygnaeus enhet på Bangatan och i Norsens skolhus på Unionsgatan. Läs mera »

Barn på flyktingläger har samma rättigheter som ditt barn

I flera månaders tid har medierna rapporterat om bedrövliga förhållanden i flyktingläger i Syrien. I lägren vistas också kvinnor och barn till IS-terrorister. En del av dem är finländska medborgare, men har trots det inte getts möjlighet att återvända till sitt hemland Finland. Läs mera »

Finlandssvenskt samarbete för jämlikhet och mångfald under Helsingfors Pride

Samarbetet för sexuella minoriteter och könsminoriteter går under namnet Svenska hörnan.Läs mera »