Trygga barnets rättigheter och svenskspråkig service

17.05.2019 kl. 12:12
Som verksamhetsledare för Finlands enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation, anser jag att det är av största vikt att den nya regeringen styr samhället i en barn- och familjevänlig riktning och att tvåspråkig service i framtiden garanteras, skriver Pia Sundell i en insändare i Hbl.

De närmaste dagarna och veckorna avgör i vilken riktning det finländska samhället utvecklas de kommande åren. Var ska det skäras ner och vilka instanser behöver mera resurser? Som verksamhetsledare för Finlands enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation, anser jag att det är av största vikt att den nya regeringen styr samhället i en barn- och familjevänlig riktning och att tvåspråkig service i framtiden garanteras.

FN:s konvention om barnets rättigheter kom till för att trygga barnets särskilda behov och intressen. Enligt barnkonventionen, som Finland bundit sig till att följa, ska barnets bästa beaktas i alla beslut som berör barn.

För att ta reda på vad som är bäst för barnet, används barnkonsekvensanalys, en metod som klarlägger barnets intressen. Tyvärr har inte Finland i tillräckligt stor grad beaktat barnkonventionen och ofta låtit bli att analysera beslut som tas ur ett barnperspektiv. För samhället är det mer lönsamt att hjälpa förebyggande, än att erbjuda stöd först då krisen står vid dörren.

Avsaknaden av en genomtänkt familjepolitik kan ha långt gående följder. Födelsetalen i vårt land har minskat drastiskt sedan 2010 och det ställer stora utmaningar på samhället och ekonomin. Därför är det av största vikt att den kommande regeringen bygger upp ett samhälle som stödjer och uppmuntrar barnfamiljer. Vi behöver flexibla lösningar som gynnar olika typer av familjer. I ett välfärdssamhälle ska inte barns och åldringars intressen ställas mot varandra. Vi bör ta hand om alla svaga i vårt samhälle, oberoende av ålder.

Vi behöver också ett regeringsprogram som tar det svenska språket i beaktande i en tillräcklig grad. Liksom även Folktinget flera gånger påpekat, måste likvärdig tillgång på båda inhemska språken till social- och hälsovård garanteras. Alla har rätt får service på sitt modersmål.

Det nya regeringsprogrammet bör respektera och följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Att satsa på barn är bevisligen en investering gagnar hela samhället.

 

Pia Sundell
Barnavårdsföreningen i Finland, verksamhetsledare

Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta barnskyddsorganisation grundad år 1893

Insändaren är publicerad i Hbl den 8 maj 2019. 

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Vi arbetar för att öka välmående i skolorna också i Österbotten

I höst börjar Barnavårdsföreningen arbeta i svenska Österbotten för att öka trivseln i skolorna och stärka barns och ungas psykiska välmående. Läs mera »

Alla vuxna behövs för en trygg skolstart

"Det finns också barn vars enda trygga punkt i livet utgörs av skolsystemet", skriver verksamhetsledare Pia Sundell i en insändare i Hbl. Läs mera »
Eftisbarn

Eftermiddagsverksamhet nu också i Norsens skolbyggnad – Barnavårdsföreningen utvidgar sin verksamhet

I augusti utvidgar Barnavårdsföreningen sin eftermiddagsverksamhet till Norsens skolhus. Cygnaeus eftis kommer från och med skolstarten att verka på två platser: i Cygnaeus enhet på Bangatan och i Norsens skolhus på Unionsgatan. Läs mera »

Barn på flyktingläger har samma rättigheter som ditt barn

I flera månaders tid har medierna rapporterat om bedrövliga förhållanden i flyktingläger i Syrien. I lägren vistas också kvinnor och barn till IS-terrorister. En del av dem är finländska medborgare, men har trots det inte getts möjlighet att återvända till sitt hemland Finland. Läs mera »

Finlandssvenskt samarbete för jämlikhet och mångfald under Helsingfors Pride

Samarbetet för sexuella minoriteter och könsminoriteter går under namnet Svenska hörnan.Läs mera »