Vi kan alla hjälpa barnen

20.03.2020 kl. 14:11
Vi lever i utmanade tider just nu. Coronaviruspanpidemin och beredskapslagen påverkar oss alla på olika sätt. Hur ska vi garantera att alla barn har det bra i detta exceptionella läge?

Vi lever i utmanade tider - varje dag för med sig förändringar och världen ser helt annorlunda ut än den gjorde en eller två veckor sedan. Coronaviruspandemin och beredskapslagen som trädde i kraft den 18 mars påverkar oss alla på olika sätt, inte minst barnen.

Barn stannar hemma från skolan, föräldrar är osäkra om de har jobb och många mor- och farföräldrar är tvungna att isolera sig. De skyddsnätverk som omgav oss bara några veckor sedan, som vi kanske tog förgivna, har luckrats upp och framtiden ser osäker ut för många.

Det finns familjer som snabbt inrättat nya rutiner och bra klarar av att stödja sina barns skolundervisning. till och med samtidigt arbeta själv. Alla familjer har inte samma förutsättningar att trygga sitt barns skolgång. De som redan innan epidemin levde i en utmanande vardag kan nu vara på bristningsgränsen, då krisen vi bemöter drabbar familjer på så många olika plan. Fastän lagen är samma för alla, behandlar den inte alla familjer samma sätt.

I Finland lever 120 000 barn i en fattig familj. Ifall dessa barn i dessa exceptionella tider inte kan gå till daghem och skola kan det innebära att de blir utan dagens enda varma måltid. Det är fint att många kommuner erbjuder sina elever en möjlighet att fortsättningsvis komma till skolan för att äta lunch. Samtidigt måste vi minnas att det på flera håll i landet finns barn som är beroende av skolskjuts för att ta sig till skolan. Vi måste göra vårt yttersta för att alla barn ska ha det bra i detta ytterst ovanliga läge.

Jag vill uppmana alla vuxna till stor förståelse för alla barn och ungdomar som måste anpassa sig till en ny vardag. Lyssna på dem och ta deras oro på allvar.

Vi på Barnavårdsföreningen gör också allt för att kunna finnas till för barn, unga och familjer även nu. Våra experter svarar på dina frågor per e-post, telefon och via vår chatt. Tveka inte att be om hjälp.

Vi kan alla hjälpas åt att hindra både oron och sjukdomen att spridas.

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Blogg: Brev från en mamma till tonåringar

”Jag insåg att jag pratade alldeles för mycket om regler, istället för att lyssna in mina tonåriga döttrar. Redan efter några veckor kände jag mig stärkt i mitt föräldraskap.” Läs bloggen skriven av en förälder som gått nätkursen Föräldrawebben! Läs mera »
Maria Ostrow

Blogg: Inom fyra väggar med en tonåring

"Tonåringen förklarar åt mig hur alla andra får vaka hela natten, spela och göra vad de vill. Mitt barn tycks vara den enda stackaren som fått en fångvaktare som förälder som kräver att man ska följa "någo rutiner". Har vi föräldrar (och tonåringar) någon chans att överleva det här undantagstillståndet med hedern och förnuftet i behåll?" Läs hela bloggtexten skriven av Merja Koponen!Läs mera »
Merja Koponen

6 tips: Så här kombinerar du barnens distansundervisning med ditt distansarbete

"Coronapandemin har fört med sig en situation där både barn och vuxna jobbar på distans. En lyckad samvaro i hemmet kräver gemensamma spelregler, god planering och ett fredat utrymme för alla i familjen", skriver Tiina Ruoho-Pettersson i vår blogg.Läs mera »
Tiina Ruoho-Pettersson
Barn som gungar

”Alla talar om corona ...”

”Den här helgen firar många av oss påsk. Ta vara på denna helg och upplev stunder av lek, trygghet och glädje tillsammans. Både barn och vuxna mår bra av en paus från diskussioner och information beträffande - ja ni vet vadå”, skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i sin blogg. Läs mera »
Pia Sundell

Blogg: Sätt inte livet på paus

”Det kändes som om allt jag vanligtvis brukar göra var satt på paus och det värsta av allt var att jag inte riktigt visste när pausen är slut. Nu när det dyker upp tankar i mitt huvud som ”Ääh, jag gör det i höst istället”, försöker jag fundera på hur jag skulle kunna göra allt det ändå - på ett lite annorlunda sätt.” Läs Eva Söderlunds positiva bloggtext!Läs mera »
Eva Söderlund