Undantagstillstånd: Då barnet har två hem

05.04.2020 kl. 15:03
”Barn har rätt är att upprätthålla kontakten med sina föräldrar. Många föräldrar vars barn har två hem funderar just nu över hur de ska ordna barnets boende under undantagstillståndet. Var ska barnet bo om någon insjuknar, en familjemedlem är i riskgruppen eller andra föräldern bor utanför Nyland?” Läs det aktuella blogginlägget skrivet av vår verksamhetsledare Pia Sundell.

Barn har rätt att träffa och upprätthålla kontakten med båda sina föräldrar, det vet vi. Men hur får vi denna rättighet att gå ihop med coronalägets regler? De lagar som råder har stiftats under helt andra omständigheter än de vi lever i just nu. Aldrig tidigare har man under fredstid begränsat medborgarnas rörelsefrihet och kontakt till andra människor. De tre tidigare undantagstillstånden i Finland har utfärdats under krigen. Det här har lett till att varken barnombudsmannen, jurister eller andra tjänstemän kan under rådande omständigheter ge exakta råd åt föräldrar.

Att träffa sitt barn är ett av de få vägande själen att överskrida Nylands gränser. Så har stadsrådet och stadsminister Sanna Marin fastställt enligt en artikel på Yles webbplats. Det här signalerar tydligt att barnets rätt till sina båda föräldrar anses vara en primär rättighet för barnet. Det att regeringen också under rådande förhållanden beaktar barnets bästa gläder mig.

Många föräldrar vars barn har två hem funderar just nu över hur de ska ordna barnets boende under undantagstillståndet. Var ska barnet bo om någon insjuknar, en familjemedlem är i riskgruppen eller barnet hamnar i hemkarantän? När ska barnet byta hem och när ska hen få träffa den andra föräldern?

Institutet för hälsa och välfärd har samlat en lista på information och råd om hur föräldrar kan ordna barnets boende och umgänge under dessa avvikande tider (på finska). Det är en bra lista som kan fungera som bas då föräldrar diskuterar situationen.

Mitt budskap till alla föräldrar är att fokusera på det som är viktigt här och nu. För barnet är det bäst att familjen i mån av möjlighet håller sig till de tidtabeller som också gäller under normala förhållanden. Det kan vara på sin plats att tillsammans med den andra föräldern diskutera avvikande lösningar, fastän de inte ännu skulle vara aktuella. Det rådande läget orsakar osäkerhet hos många barn, och därför är det speciellt nu viktigt att föräldrarna kan fungera i samförstånd.

Alla familjer är unika. En del barn får tröst av videosamtal, i andra familjer kan samtalen tvärtom öka saknaden. Det är viktigt att föräldrar är ödmjuka mot sig själv och den rådande situationen, och lyfter barnets behov i centrum.

Barnets rättigheter ska tryggas – också under undantagstillstånd. Vi kommer att klara även denna kris, men det kommer att ta tid. Låt oss vuxna minnas, att detta är tungt också för barnen. Jag hoppas att inget barn eller förälder känner sig skuldbelagd över den rådande situationen. Låt oss hjälpa de barn och unga som finns i vår omgivning och ge företräde för barnets behov.

Pia Sundell
verksamhetsledare


Är du i behov av stöd och hjälp? Ta kontakt före problemen hopar sig. 

Barnavårdsföreningens chat om skilsmässa är öppen varje vardag>>>

Apuaeroon.fi tarjoaa tukea suomeksi

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Blogg: Brev från en mamma till tonåringar

”Jag insåg att jag pratade alldeles för mycket om regler, istället för att lyssna in mina tonåriga döttrar. Redan efter några veckor kände jag mig stärkt i mitt föräldraskap.” Läs bloggen skriven av en förälder som gått nätkursen Föräldrawebben! Läs mera »
Maria Ostrow

Blogg: Inom fyra väggar med en tonåring

"Tonåringen förklarar åt mig hur alla andra får vaka hela natten, spela och göra vad de vill. Mitt barn tycks vara den enda stackaren som fått en fångvaktare som förälder som kräver att man ska följa "någo rutiner". Har vi föräldrar (och tonåringar) någon chans att överleva det här undantagstillståndet med hedern och förnuftet i behåll?" Läs hela bloggtexten skriven av Merja Koponen!Läs mera »
Merja Koponen

6 tips: Så här kombinerar du barnens distansundervisning med ditt distansarbete

"Coronapandemin har fört med sig en situation där både barn och vuxna jobbar på distans. En lyckad samvaro i hemmet kräver gemensamma spelregler, god planering och ett fredat utrymme för alla i familjen", skriver Tiina Ruoho-Pettersson i vår blogg.Läs mera »
Tiina Ruoho-Pettersson
Barn som gungar

”Alla talar om corona ...”

”Den här helgen firar många av oss påsk. Ta vara på denna helg och upplev stunder av lek, trygghet och glädje tillsammans. Både barn och vuxna mår bra av en paus från diskussioner och information beträffande - ja ni vet vadå”, skriver vår verksamhetsledare Pia Sundell i sin blogg. Läs mera »
Pia Sundell

Blogg: Sätt inte livet på paus

”Det kändes som om allt jag vanligtvis brukar göra var satt på paus och det värsta av allt var att jag inte riktigt visste när pausen är slut. Nu när det dyker upp tankar i mitt huvud som ”Ääh, jag gör det i höst istället”, försöker jag fundera på hur jag skulle kunna göra allt det ändå - på ett lite annorlunda sätt.” Läs Eva Söderlunds positiva bloggtext!Läs mera »
Eva Söderlund