BF i skolan på Educamässan 24 - 25.1.2020

24 Januari 2020 kl. 10.00–20.00

 

Vi finns där barnen och ungdomarna finns – också i skolan! 

Kom och bekanta dig med vårt förebyggande skolarbete på Educa 2020 - du hittar oss i monter 6p49 i Svenska Hörnan. I samma monter hittar du Föreningen Luckan och kan bekanta dig med deras verksamhet för unga! 

På plats har du möjlighet att köpa våra fina styrkekort för ungdomar, Vi i klassen - handboken samt Familjeskolans handbok - praktisk handledning för föräldrar.

Barnavårdsföreningen jobbar förebyggande i svenskspråkiga skolor, från förskolor till andra stadiet. Läs mer om vårt arbete i skolorna på http://www.bvif.fi/sv/omoss/skola/

Våra sakkunniga inom neuropsykiatriskt kunnande finns också på plats på Educa 2020 i monter 6p60. Här kan du få tips om hur du som pedagog kan stödja barn som exempelvis är trotsiga, överaktiva eller har svårt att styra sitt beteende. 


Plats
Mässcentret, Helsingfors
Mässplatsen 1