Familjeskolan POP® 84 Diskussionsgrupp på distans

20 April 2020 kl. 16.30–18.30

Liten pojke skrattar glatt i mammas famn

Familjeskolan ordnas som en diskussionsgrupp på distans, på svenska för föräldrar till barn med utmanande beteende i 2-8 års ålder.

I föräldragruppen får föräldrarna värdefullt stöd av varandra samt handledning och utbildning i hur de på ett positivt sätt kan bemöta barnet i olika situationer. Målsättningen är att få vardagen att fungera bättre med hjälp av Familjeskolans metoder. Läs mer om Familjeskolan här>>


Gruppen träffas 5 gånger på distans, via Microsoft Teams, måndagar 20.4.-18.5.2020 klockan 16.30-18.30. Vi skickar en länk till forumet i samband med anmälan.

Deltagaravgiften är 50 € / familj.

Gruppledare är sakkunnig inom barn- och familjearbete Emma Fabricius.


Anmälningar:
nepsy@bvif.fi
050 565 1722

 

”Familjeskolan POP® borde vara obligatorisk för alla föräldrar till små barn.”

”Vår son konstaterade att det senaste halvåret varit det bästa i hans liv, och det är nog tack vare de metoder som vi lärt oss i Familjeskolan POP®”

 


Plats
Över nätet, Microsoft Teams