Nyheter från Barnavårdsföreningen


Ställningstaganden, pressmeddelanden, blogginlägg och lediga jobb – på svenska och finska.

 
59514_t.jpg

Livet är nu – men hur stödja tonåringen att också se framåt?

Jag har lärt mig att inte anta saker utgående från mig själv, utan istället fråga öppet om saker och låta ungdomarna berätta, skriver vår sakunniga Emma Fabricius i vår blogg.Läs mera »
64769_t.jpg

Barnavårdsföreningen panostaa sijoitettujen lasten tulevaisuuteen

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ongelmat ovat moninaisia ja heidän syrjäytymisvaara on ilmeinen. Varsinkin teini-ikäisenä sijoitetut lapset ovat riskissä voida huonosti pitkälle aikuisikään. Sosiaali- ja terveyssektorin nuorille tarjoamat palvelut eivät riitä tukemaan aikuiselämän kynnyksellä olevia nuoria. Barnavårdsföreningenin uusi projekti Oman elämäni supertähti on suurpanostus sijoitettujen nuorten tulevaisuuteen. Projektin tavoitteena on vahvistaa nuorten psyykkistä terveyttä, kohottaa itsetuntoa ja parantaa sosiaalisia suhteita. Projekti on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukema.Läs mera »
64767_t.jpg

Barnavårdföreningen påbörjar ny unik satsning för barn placerade utanför hemmet

Barn som placeras utanför hemmet lider ofta av bristande välmående. Forskning visar att speciellt barn som placerats i tonåren kan må dåligt långt in i vuxenlivet. De tjänster som Social- och hälsovårdssektorn erbjuder räcker inte till för att stödja dessa ungdomar. Barnavårdsföreningens nya projekt Oman elämäni supertähti har som målsättning att stärka ungdomarnas psykiska hälsa, öka deras självkänsla och förbättra deras sociala relationer. Storsatsningen finansieras av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).Läs mera »
64753_t.jpg

Barnskötare till Daghemmet B. E. von Schantz

Vi söker en barnskötare till daghemmet B. E. von Schantz från 27.8.2018-27.8.2020.Läs mera »
64446_t.jpg

Signe Lagerborg-Stenius – Barnavårdsföreningens hovarkitekt

Signe Lagerborg-Stenius var en av Europas första kvinnliga arkitekter och hovarkitekt för Barnavårdsföreningen. Läs det femte blogginlägget i serien om framstående kvinnor i Barnavårdsföreningens historia, skrivet av historiker Aapo Roselius.Läs mera »