Trygga barnets rättigheter och svenskspråkig service

17.05.2019 kl. 12:12
Som verksamhetsledare för Finlands enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation, anser jag att det är av största vikt att den nya regeringen styr samhället i en barn- och familjevänlig riktning och att tvåspråkig service i framtiden garanteras, skriver Pia Sundell i en insändare i Hbl.

De närmaste dagarna och veckorna avgör i vilken riktning det finländska samhället utvecklas de kommande åren. Var ska det skäras ner och vilka instanser behöver mera resurser? Som verksamhetsledare för Finlands enda svenskspråkiga barnskyddsorganisation, anser jag att det är av största vikt att den nya regeringen styr samhället i en barn- och familjevänlig riktning och att tvåspråkig service i framtiden garanteras.

FN:s konvention om barnets rättigheter kom till för att trygga barnets särskilda behov och intressen. Enligt barnkonventionen, som Finland bundit sig till att följa, ska barnets bästa beaktas i alla beslut som berör barn.

För att ta reda på vad som är bäst för barnet, används barnkonsekvensanalys, en metod som klarlägger barnets intressen. Tyvärr har inte Finland i tillräckligt stor grad beaktat barnkonventionen och ofta låtit bli att analysera beslut som tas ur ett barnperspektiv. För samhället är det mer lönsamt att hjälpa förebyggande, än att erbjuda stöd först då krisen står vid dörren.

Avsaknaden av en genomtänkt familjepolitik kan ha långt gående följder. Födelsetalen i vårt land har minskat drastiskt sedan 2010 och det ställer stora utmaningar på samhället och ekonomin. Därför är det av största vikt att den kommande regeringen bygger upp ett samhälle som stödjer och uppmuntrar barnfamiljer. Vi behöver flexibla lösningar som gynnar olika typer av familjer. I ett välfärdssamhälle ska inte barns och åldringars intressen ställas mot varandra. Vi bör ta hand om alla svaga i vårt samhälle, oberoende av ålder.

Vi behöver också ett regeringsprogram som tar det svenska språket i beaktande i en tillräcklig grad. Liksom även Folktinget flera gånger påpekat, måste likvärdig tillgång på båda inhemska språken till social- och hälsovård garanteras. Alla har rätt får service på sitt modersmål.

Det nya regeringsprogrammet bör respektera och följa FN:s konvention om barnets rättigheter. Att satsa på barn är bevisligen en investering gagnar hela samhället.

 

Pia Sundell
Barnavårdsföreningen i Finland, verksamhetsledare

Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta barnskyddsorganisation grundad år 1893

Insändaren är publicerad i Hbl den 8 maj 2019. 

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.
Stafettkarneval

Vi är med på Stafettkarnevalen

Barnavårdsföreningen finns med i Stafettkarnevalens tältby både på fredag 17.5 och lördag 18.5. Välkommen!Läs mera »

Rekry: Ledare för eftermiddagsverksamhet

Söker du ett inspirerande och givande jobb bland barn i Helsingfors? Vi söker ansvarsfulla och positiva ledare till vår eftermiddagsverksamhet för tiden 9.8.2019-29.5.2020.Läs mera »

100 000 euros donation till Barnavårdsföreningen

"Det är med stor tacksamhet och ödmjukhet vi mottagit denna donation", säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell.Läs mera »

Otammeko erilaisuudet huomioon – myös työelämässä?

"Taannoin kohtasin nuoren työnhakijan, joka todellakin antoi minulle ajattelun aihetta. Hän toi esille, että introverttiudestaan huolimatta on hyvä työntekijä. Reagoin lauseeseen aluksi ymmärtämättä sen sisältöä, mutta tajusin nopeasti, että sosiaalinen media, yhteiskuntamme ja jopa työelämä suhteellisen avoimesti tukee ekstroverttejä persoonallisuuksia. Miltäköhän tämä kaikki introvertista tuntuu?" Lue henkilöstöpäällikkö Anne Toivasen kirjoittama blogiteksti. Läs mera »