Undantagstillstånd: Då barnet har två hem

05.04.2020 kl. 15:03
”Barn har rätt är att upprätthålla kontakten med sina föräldrar. Många föräldrar vars barn har två hem funderar just nu över hur de ska ordna barnets boende under undantagstillståndet. Var ska barnet bo om någon insjuknar, en familjemedlem är i riskgruppen eller andra föräldern bor utanför Nyland?” Läs det aktuella blogginlägget skrivet av vår verksamhetsledare Pia Sundell.

Barn har rätt att träffa och upprätthålla kontakten med båda sina föräldrar, det vet vi. Men hur får vi denna rättighet att gå ihop med coronalägets regler? De lagar som råder har stiftats under helt andra omständigheter än de vi lever i just nu. Aldrig tidigare har man under fredstid begränsat medborgarnas rörelsefrihet och kontakt till andra människor. De tre tidigare undantagstillstånden i Finland har utfärdats under krigen. Det här har lett till att varken barnombudsmannen, jurister eller andra tjänstemän kan under rådande omständigheter ge exakta råd åt föräldrar.

Att träffa sitt barn är ett av de få vägande själen att överskrida Nylands gränser. Så har stadsrådet och stadsminister Sanna Marin fastställt enligt en artikel på Yles webbplats. Det här signalerar tydligt att barnets rätt till sina båda föräldrar anses vara en primär rättighet för barnet. Det att regeringen också under rådande förhållanden beaktar barnets bästa gläder mig.

Många föräldrar vars barn har två hem funderar just nu över hur de ska ordna barnets boende under undantagstillståndet. Var ska barnet bo om någon insjuknar, en familjemedlem är i riskgruppen eller barnet hamnar i hemkarantän? När ska barnet byta hem och när ska hen få träffa den andra föräldern?

Institutet för hälsa och välfärd har samlat en lista på information och råd om hur föräldrar kan ordna barnets boende och umgänge under dessa avvikande tider (på finska). Det är en bra lista som kan fungera som bas då föräldrar diskuterar situationen.

Mitt budskap till alla föräldrar är att fokusera på det som är viktigt här och nu. För barnet är det bäst att familjen i mån av möjlighet håller sig till de tidtabeller som också gäller under normala förhållanden. Det kan vara på sin plats att tillsammans med den andra föräldern diskutera avvikande lösningar, fastän de inte ännu skulle vara aktuella. Det rådande läget orsakar osäkerhet hos många barn, och därför är det speciellt nu viktigt att föräldrarna kan fungera i samförstånd.

Alla familjer är unika. En del barn får tröst av videosamtal, i andra familjer kan samtalen tvärtom öka saknaden. Det är viktigt att föräldrar är ödmjuka mot sig själv och den rådande situationen, och lyfter barnets behov i centrum.

Barnets rättigheter ska tryggas – också under undantagstillstånd. Vi kommer att klara även denna kris, men det kommer att ta tid. Låt oss vuxna minnas, att detta är tungt också för barnen. Jag hoppas att inget barn eller förälder känner sig skuldbelagd över den rådande situationen. Låt oss hjälpa de barn och unga som finns i vår omgivning och ge företräde för barnets behov.

Pia Sundell
verksamhetsledare


Är du i behov av stöd och hjälp? Ta kontakt före problemen hopar sig. 

Barnavårdsföreningens chat om skilsmässa är öppen varje vardag>>>

Apuaeroon.fi tarjoaa tukea suomeksi

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Stöd för familjer under hela sommaren i år

Barnavårdsföreningen satsar på att ge barnen och familjerna extra stöd i sommar. Därför fortsätter vi undantagsvis med en del av verksamheten under hela sommaren.Läs mera »

Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö håller stängt i sommar

Barnavårdsföreningens Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö är stängt i sommar på grund av pandemin. Många kunder har annullerat sina bokningar och verksamheten kan inte öppna som planerat i juni.Läs mera »
Kolme lasta luonnossa

Maksuttomia kesäpäiväleirejä erityislapsille

Barnavårdsföreningen järjestää erityislapsille ja -nuorille kesäpäiväleirejä luonnonkauniissa ympäristössä Helsingin Meilahdessa. Leirit ovat maksuttomia.Läs mera »

En bättre skolvardag för flera lågklasser

Tanken var från början att skapa en samhörighet bland eleverna som gick i skola på distans och erbjuda lågklasserna ett roligt inslag i skolvardagen. Men Eva Söderlund och hennes kolleger märkte fort att de klarade av att förverkliga programmet Vi i klassen lika bra på distans. Nu ser hon nya möjligheter för framtiden. Läs mera »

Pressmeddelande: Barnavårdsföreningen erbjuder över 20 extra avgiftsfria dagläger för barn och unga i huvudstadsregionen

I sommar ordnar Barnavårdsföreningen 23 extra dagläger med över 300 platser för barn i åldern 7–17 år. Daglägren ordnas under alla vardagar klockan 9–15 under hela sommarlovet. Lägren är avgiftsfria för alla deltagare.Läs mera »