Pressmeddelande: Barnavårdsföreningen erbjuder över 20 extra avgiftsfria dagläger för barn och unga i huvudstadsregionen

16.05.2020 kl. 07:55
I sommar ordnar Barnavårdsföreningen 23 extra dagläger med över 300 platser för barn i åldern 7–17 år. Daglägren ordnas under alla vardagar klockan 9–15 under hela sommarlovet. Lägren är avgiftsfria för alla deltagare.

Pressmeddelande 16.5.2020 / Publiceringsfritt

För att ta reda på vilket behov barnfamiljerna bad Barnavårdsföreningen föräldrar berätta vilka behov de har under det kommande sommarlovet. På bara några dagar svarade över 100 föräldrar på enkäten och svaren har fungerat som bas då lägren planerades i rask takt.

-  Vi anade att behovet är stort. Jag är verkligen nöjd över att vi fick in så många svar och kan svara på familjernas behov efter denna tunga vår, konstaterar verksamhetsledare Pia Sundell på Barnavårds

föreningen. Ifall det visar sig att det finns ett ytterligare behov på dagläger har vi i viss mån möjlighet att arrangera fler läger.

Barnavårdsföreningen följer rådande direktiv och fäster stor vikt vid säkerhet och hygien. Extra lägerledare har anställts och grupperna kommer vara små. Organisationen har även fattat beslut om att grupperna under rådande omständigheter inte kommer åka i kollektivtrafiken eller göra besök till museer. 

-  För att kunna erbjuda möjligast många barn roligt program under sommaren kommer verksamheten i huvudsak ske utomhus. Barnen ska också ha med sig egen lunch, säger Isabella Franck som är ansvarig för de extra lägren.

Daglägren arrangeras i Helsingfors centrum, Tölö/Talludden, Berghäll och Grankulla. Alla läger är avgiftsfria tack vare bidrag från Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och samarbete med Luckan i Helsingfors. Även till Barnavårdsföreningens ordinarie sommarläger kan familjer ansöka om friplats.

Info om Barnavårdsföreningens alla sommarläger finns samlad på webbsidan bvif.fi/sommar

För mera information, kontakta:
Verksamhetsledare Pia Sundell
040-501 9105
pia.sundell@bvif.fi

 

Pia Sundell
Pia Sundell
Verksamhetsledare | Toiminnanjohtaja
+358405019105
Pia leder det operativa arbetet på Barnavårdsföreningen. Hon är också bl.a. vice ordförande för Centralförbundet för Barnskydd | Pia johtaa BF:n operatiivista työtä. Hän on myös mm. Lastensuojelun Keskusliiton varapuheenjohtaja.

Familjehandledning ger stöd i föräldraskapet

Familjehandledning erbjuder föräldrar verktyg för en positivare vardag och möjligheten att vädra tankar med en sakkunnig. ”Äntligen få säga hur saker och ting är och få konkret hjälp”, säger en förälder som gått vår familjehandledning. Läs mera »

Stöd för familjer under hela sommaren i år

Barnavårdsföreningen satsar på att ge barnen och familjerna extra stöd i sommar. Därför fortsätter vi undantagsvis med en del av verksamheten under hela sommaren.Läs mera »

Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö håller stängt i sommar

Barnavårdsföreningens Ferie- och kurscentret Högsand i Hangö är stängt i sommar på grund av pandemin. Många kunder har annullerat sina bokningar och verksamheten kan inte öppna som planerat i juni.Läs mera »
Kolme lasta luonnossa

Maksuttomia kesäpäiväleirejä erityislapsille

Barnavårdsföreningen järjestää erityislapsille ja -nuorille kesäpäiväleirejä luonnonkauniissa ympäristössä Helsingin Meilahdessa. Leirit ovat maksuttomia.Läs mera »

En bättre skolvardag för flera lågklasser

Tanken var från början att skapa en samhörighet bland eleverna som gick i skola på distans och erbjuda lågklasserna ett roligt inslag i skolvardagen. Men Eva Söderlund och hennes kolleger märkte fort att de klarade av att förverkliga programmet Vi i klassen lika bra på distans. Nu ser hon nya möjligheter för framtiden. Läs mera »