Vår organisation


Barnavårdsföreningen är en allmännyttig förening. Barnavårdsföreningens högsta beslutande organ är årsmötet och föreningens styrelse är det högsta verkställande organet. Föreningens operativa arbete leds av verksamhetsledaren.

Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta barnskyddsorganisation. Föreningen grundades 1893 av Anna af Schultén för att:

  • verka för en sund och ändamålsenlig barnavård
  • vårda och fostra värnlösa barn och sörja för deras yrkesutbildning
  • bistå föräldrarna vid vården och fostran av deras barn
  • främja undervisning i barnavård och -fostran

Barnavårdsföreningens syfte enligt stadgarna är fortfarande detsamma även om verksamhetsformerna utvecklats i takt med samhällets utveckling.

Barnavårdsföreningens styrelse

 

Martina Andersin
ordförande
martina.andersin @hkstrategies.com
040-705 0001

 

Susanna Renlund
susanna.renlund@tallberg.fi 
0400-504 322

Annika Jansson
Johanna Haltia-Tapio
Christian Wentzel

Susanna Westermarck
Ingeborg Åkermarck
Mirjam Kalland
Christel Liljeström
Harry Lunabba
Mikaela Nyström
Pia Stoltzenberg


 

Vår mission
 

En bra barndom

Ett starkare föräldraskap

Ett barnvänligare samhälle

 

~~~~

Vår vision
 

Vi erbjuder landets bästa service för barn och familjer på svenska och finska

Vi är en känd och ansedd aktör inom barnskyddsarbetet och en föregångare för utvecklandet av branschen

Vi är landets bästa arbetsgivare
 

~~~~

Vår värdegrund
 

Barnets bästa

Respekt och ödmjukhet

Förtroende

Trygghet

 

~~~~

Barnavårdsföreningen påverkar


Barnavårdsföreningen är en aktiv samhällspåverkare. Vårt uppdrag är att föra fram barnens behov i debatten och utveckla barnskyddet i Finland.

Vårt påverkningsarbete sker delvis genom engagemang i organisationer såsom Centralförbundet för Barnskydd och SOSTE Finlands social och hälsa rf.


Läs mer om Centralförbundet för Barnskydd

 

Läs mer om SOSTE

Damkommittén


Barnavårdsföreningen har en Damkommitté som bedriver frivilligverksamhet till förmån för Tölö barnhem. Damkommittén grundades 1951 och leds av sin ordförande Ingeborg Åkermarck.

Damkommittén ordnar årligen en höstbasar och andra evenemang såsom konserter. Damkommittén har även egna sponsorer och donatorer som delar ut bidrag för att stödja barnhemmet.