Daghem
 med barnets bästa i centrum

 

Barnavårdsföreningens sex daghem är belägna i Helsingfors.

Grunden för all Barnavårdsföreningens verksamhet är barnets bästa. På våra daghem finns alltid en trygg famn att erbjuda. En öppen dialog är nyckeln till ett fungerande samarbete mellan vårdnadshavare och daghem. Vi bemöter både föräldrar och barn med respekt. På daghemmen är personalen lyhörd och tar sig tid för att lyssna.

Målsättningen med vår småbarnspedagogiska verksamhet är att i samarbete med föräldrar stärka barnets självkänsla och skapa en trygg barndomstid. På så sätt strävar vi efter att lägga en god grund för barnets fortsatta lärande.

”Personalen har en fin inställning till sitt arbete och till barnen,
vilket skapar grundförutsättningen för att barnen ska känna sig trygga.”

– Förälder till ett av våra dagisbarn


På daghemmen är barnet i centrum i all verksamhet. Leken är en viktig verksamhetsform som på ett mångsidigt sätt stöder barnets utveckling och lärande. Vi ger barnet tid och rum att utforska världen på egen hand, med stöd av en trygg vuxen. Barnet får möjligheter att lyckas. För att varje barn ska bli sett och hört jobbar vi i smågrupper.

För en trygg daghemsstart använder vi oss av modellen Tidigt familjestöd. Vi har också en egen specialpedagog för att stödja personalen i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

Daghemmens verksamhetsspråk är svenska och vi jobbar aktivt för att stödja och stimulera utvecklingen av det svenska språket.

Varje daghem har ett eget kök där all mat tillreds.

Vi erbjuder högklassig småbarnspedagogik som tar hänsyn till barnets individuella behov. På våra daghem jobbar vi enligt de nationella grunderna för planen för småbarnspedagogik och följer även Helsingfors stads lokala plan för småbarnspedagogik. Utgående från barngruppens behov och nämnda styrdokument gör vi årligen upp verksamhetsplaner för varje daghem, som utvärderas och uppdateras kontinuerligt.

Helsingfors stad köper alla vårdplatser som köpavtalstjänst. Du kan ansöka om en plats till våra daghem via Helsingfors stad.

 

Tallbo daghem

Barnavårdsföreningens daghem i Helsingfors

Våra daghem finns i Kampen, Rödbergen, Berghäll, Tölö och på Talludden. Här hittar du också kontaktuppgifter till daghemsföreståndare.Läs mera »
Glada barn som åker rutchkana

Vanliga frågor och svar om våra daghem

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna om våra daghem.Läs mera »
Barnets hand i en vuxens

Tidigt familjestöd och särskilt stöd

För en trygg daghemsstart använder vi oss av modellen Tidigt familjestöd. Vi har också en egen specialpedagog för att stödja personalen i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.Läs mera »
grönsaker

Mat från eget kök

Barnavårdsföreningens daghem har egna kök där all mat för barnen tillreds.Läs mera »
Lockande lärmiljö - idébok pärm

Projekt & idébok: Lockande lärmiljö

Lockande lärmiljö - idéboken erbjuder konkreta tips för att skapa inspirerande miljöer på daghem. Idéboken baserar sig på projektet Lockande lärmiljö som pågick på Barnavårdsföreningens daghem.Läs mera »
Tecknat hjärta

Blogg: Familjefrukost på dagis gav nya vänner

”Via daghemmet har våra barn och vi föräldrar knutit meningsfulla vänskapsband och fått utbyte, roliga stunder och stöd. Under fem år på Barnavårdsföreningens daghem har vår familj firat både nyår och valborg med andra dagisfamiljer, suttit på stranden, besökt stugor och simstadion tillsammans”, skriver en förälder i vår blogg.Läs mera »