Tecknat hjärta

Blogg: Familjefrukost på dagis gav nya vänner

”Via daghemmet har våra barn och vi föräldrar knutit meningsfulla vänskapsband och fått utbyte, roliga stunder och stöd. Under fem år på Barnavårdsföreningens daghem har vår familj firat både nyår och valborg med andra dagisfamiljer, suttit på stranden, besökt stugor och simstadion tillsammans”, skriver en förälder i vår blogg.

 

Då vi sökte daghemsplats var det tidigt tydligt att Barnavårdsföreningen utöver att ha en god daghemsverksamhet, även har som mål att erbjuda stöd i föräldraskapet. Det vi inte hade förväntat oss var att dagiset även erbjuder ett obemärkt stöd för föräldrarna att bekanta sig med varandra.

Min förstfödde började på Daghemmet Arbetets Vänner för cirka fem år sedan. Jag hade hört att det är ett daghem med god gemenskap. Varken jag eller min man visste exakt vad god gemenskap på dagis innebär, men det lät bra och dagiset var också nära hemmet.

Personalen på daghemmet är kunnig och mysig. Och det finns tid för oss och våra frågor och det finns tid för barnet. Och vårt barn trivs. Direkt från början kände vi oss trygga att lämna vårt barn på dagis. Vi var nöjda fastän vi hade inte hade något att jämföra med.

Låg tröskel att träffa andra föräldrar

Snabbt märkte vi ändå att BF erbjöd någonting som inte de flesta andra daghem gör - nämligen familjefrukost. Familjefrukost är ett återkommande evenemang med låg tröskel som daghemmet bjuder på. Under frukosten kan föräldrar tillsammans med sina barn träffa andra föräldrar och deras barn, samt daghemspersonal i ledig anda. Att bli erbjuden ett naturligt sätt att bekanta sig med sina barns vänners föräldrar är något av det bästa dagiset har erbjudit oss.

Som de flesta andra vars barn börjar på ett nytt dagis kände vi inte till någon annan familj på daghemmet från förut. Att utan stöd från daghemmet skapa kontakt med andra föräldrar kan kännas svårt och tar tid. Ändå har de flesta av oss ett behov av att ha kontakt med andra. Ett av våra mänskliga behov är att höra till en grupp och känna samvaro.

Då man är mitt uppe i de hektiska småbarnsåren är det tungt att bryta sina dagliga rutiner för att se sig runt och vara öppen för nytt. Under denna tidspressade tidsperiod kan det till och med gå långa tider mellan att man träffar sina bästa vänner. För att klara av att inta nya rutiner, behövs ett forum med låg tröskel som man nästan ramlar in i.

Efter ett par familjefrukostar hade någonting förändrats. Vi kände till våra barns vänner och deras föräldrar med förnamn. Då blev det mycket lättare att stämma träff i parken.

Familjerna samlades för en picnic en solig dag i Helsingfors. Bild: Katarina Pihlflyckt

Firade nyår tillsammans

Via dagiset har vi knutit meningsfulla vänskapsband och fått utbyte, roliga stunder och stöd på många olika sätt, inte bara gällande frågor kring barnen. Under dessa fem år av dagis har vår familj firat både nyår och valborg med andra dagisfamiljer, suttit på stranden, besökt stugor och simstadion tillsammans.

Det har blivit smidigt att ringa upp en annan dagisförälder och fråga om hen kan plocka upp vårt barn då tidtabellerna inte går ihop, och vice versa. Under åren har jag har även blivit anställd av en förälder till ett dagisbarn och fått guld värda tips gällande karriären av andra föräldrar. Till och med en resa till Japan med en annan dagisförälder har blivit av.

I efterhand är det ganska klart för mig att då man blir förälder så är det inte endast barnet som kommer att växa med åren. Föräldraskapet och hela familjen, hur än den ser ut, växer tillsammans med barnet. Visst kan man växa ensam, men det är bara så mycket roligare att få växa tillsammans. För att hitta varandra behöver även vi vuxna ofta en liten puff och det tycker jag att Daghemmet Arbetets vänner lyckats med.

Vår familj tackar BF, den härliga personalen på Daghemmet Arbetets Vänner och de andra familjerna för de fina familjefrukostarna och vi ser framemot att gå på dem igen i höst!


- Rosa Welander, förälder till barn på Barnvårdsföreningens daghem
 

Läs mer om Barnavårdsföreningens daghem i Helsingfors!

 

 
Cecilia Jaakkola
Chef för småbarnspedagogik | Varhaiskasvatuspäällikkö
+358469200775