Lockande lärmiljö - idébok pärm

Projekt & idébok: Lockande lärmiljö

Lockande lärmiljö - idéboken erbjuder konkreta tips för att skapa inspirerande miljöer på daghem. Idéboken baserar sig på projektet Lockande lärmiljö som pågick på Barnavårdsföreningens daghem.

 

Lockande lärmiljö - idéboken baserar sig på projektet Lockande lärmiljö som pågick från januari 2018 till januari 2019 och finansierades av Utbildningsstyrelsen.

Målet med projektet var att utveckla lärmiljöerna på daghemmen så att materialet barnen har till sitt förfogande är adekvat, signalstarkt och utmanar till fantasi, kreativitet och rörelse. Lärmiljöerna överensstämmer med grunderna för planen för småbarnspedagogik.

En lockande lärmiljö gör att barnen blir mera aktiva och uppmuntrar till utforskande i lek. Idéboken riktar sig till professionella inom småbarnspedagogik.

Ladda ner Lockande lärmiljö - idéboken kostnadsfritt här! 

 

 
Cecilia Jaakkola
Chef för småbarnspedagogik | Varhaiskasvatuspäällikkö
+358469200775