Glada barn som åker rutchkana

Vanliga frågor och svar om våra daghem

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna om våra daghem.

Hur ansöker jag om dagvårdsplats till mitt barn på Barnavårdsföreningens daghem?

Till alla Barnavårdsföreningens daghem ansöker du om plats via Helsingfors stad. Du bör lämna in er ansökan senast fyra månader innan behovet av dagvård eller genast då behovet uppstår. Dagvårdsansökan är i kraft i ett år. Ansökan kan göras elektroniskt via Helsingfors stads webbsidor.

Funderar ni på att ansöka om plats? Cecilia Jaakkola, chef för småbarnspedagogik på Barnavårdsföreningen, svarar gärna på dina frågor. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Vill ni bekanta er med daghemmet? Det går bra att vara i kontakt om ett besök med daghemsföreståndaren.


När får jag besked om mitt barns dagvårdsplats?

Meddelande om beslutet fås i den elektroniska portalen ungefär en månad innan dagvårdsbehovet är aktuellt. Observera att det inte skickas något meddelande per post eller e-post.

 

Jag vill göra en förändring i mitt barns dagvårdsansökan, vad ska jag göra?

Du kan inte själv göra ändringar i den elektroniska ansökan. Vänligen kontakta daghemsföreståndaren – gärna per e-post – så gör vi ändringarna i din ansökan. Du kan endast ha en giltig ansökan i systemet. Efter att du fått ett dagvårdsbeslut går det inte längre att göra ändringar i ansökan. Om barnets dagvårdsbehov förändras ska du meddela om det på en skild blankett som du får av daghemsföreståndaren.

 

Hur kan jag ändra mitt barns dagvårdsdag?

Du kan tala om förändringar med daghemsföreståndaren och fylla i en blankett. Det är bra att diskutera förändringarna i tid. Förändringar kan göras tidigast från början av nästa månad.

 

Vem ska jag kontakta om jag har en fråga gällande mitt barns dagvårdsfaktura?

Du hittar namnet på sekreteraren som sköter faktureringen för ditt barns daghem i beslutet om dagvårdsavgiften. Du kan också skicka e-post till paivahoitomaksut@hel.fi.

 

Var hittar jag kontaktuppgifterna till era daghem?

Kontaktuppgifterna för alla Barnavårdsföreningens daghem och föreståndare hittar du här >>>.

 
Cecilia Jaakkola
Chef för småbarnspedagogik | Varhaiskasvatuspäällikkö
+358469200775