Vi på eftis logo

Vi på eftis - en unik satsning

Syftet med Vi på eftis är att öka trivsel i eftisgrupperna och stöda kompisrelationer.

Vi på eftis är ett program för alla Barnavårdsföreningens eftisgrupper. Målsättningen med programmet är att stärka gruppdynamiken och kompisrelationerna. 

Vi på eftis - programmet inleds i början av hösten för att eftisåret ska få en bra start och övningarna tas in regelbundet i verksamheten under hela året. 

Eftisbarnen får jobba med teman som sociala färdigheter, självkänsla, samarbete, respekt och känslor. De olika temorna tas upp genom olika aktiverande och ofta lekfulla övningar. 

Eftiset väljer ett tema i gången och tar in en övning i veckan. Syftet är att väcka diskussion och tankar om det aktuella temat.

 
Isabella Franck
Chef för eftermiddagsverksamhet
+358505777987