Vanliga frågor och svar om eftermiddagsverksamheten

Här hittar du svaret på de vanligaste frågorna om vår eftermiddagsverksamhet.

Hur ansöker jag om en plats till mitt barn på Barnavårdsföreningens eftis?

Ansökningstiden till eftermiddagsverksamheten är från medlet av mars till medlet av april. Ansökningsblanketten får du från Helsingfors stads nätsidor, eftis eller skolan och den lämnas in till den enhet där du ansöker om plats för ditt barn. 

Ansökan kan inte göras elektroniskt.

Beslutet postas hem under juni månad.

Hur kan jag ändra vårdtid?

Om du vill ändra vårdtiden för ditt barn, var direkt i kontakt med det eftis barnet går på. Vådtiden kan ändras tidigast från och med följande månad.

Hur är eftis öppet?

Våra eftisar är öppna under skoldagar från skoldagens slut till klockan 17.00.

Eftisverksamhet ordnas inte under skolornas lov och inte heller när skolan undantagsvis har arbetsdag på en lördag.

Hur mycket kostar eftis?

Avgiften är 100 euro om vårdtiden är till klockan 16.00 och 120 euro om vårdtiden är till klockan 17.00. Fakturan skickas en gång per månad.

Avgiftsnedsättning kan ansökas från Helsingfors stad, enheten för fostran och utbildning.

Får barnen mellanmål?

Mellanmålet ingår i priset. Mellanmålet tillreds av Palmia. 

Vad gör barnen på eftis?

Målsättningen för vår eftermiddagsverksamhet är att erbjuda en meningsfull och trivsam eftermiddag för barnen. Verksamheten är mångsidig och utgår från barnens önskemål och gruppens behov.

Ledarna är både kunniga och pålitliga och bemöter varje barn med värme och respekt. Att bekräfta barnet är en viktig del av ledarnas uppgift.

Den fysiska miljön är trygg och inspirerande och erbjuder möjlighet till olika slag av verksamhet och fri lek både inne och ute. 

Behöver mitt barn någon utrustning till eftis?

Vi är mycket ute och vi förväntar oss att barnen har kläder enligt väder.

Reservkläder (sockor, tröja, extra vantar och annat) kan förvaras på eftis/skolan. Vintertid behöver barnen utebyxor, varma skor, vantar och mössa.

Material för verksamhet och pyssel finns på eftis.

Hur styrs verksamheten?

All eftermiddagsverksamhet styrs enligt den nationella planen Grunderna för morgon och eftermiddagsverksamheten. I Helsingfors följer vi stadens verksamhetsplan.

Utöver den gör alla enheter upp sin egna verksamhetsplan där de beaktar styrkor i personalen samt barnens och förädlarnas åsikter. 

 
Isabella Franck
Chef för eftermiddagsverksamhet
+358505777987