Neuropsykiatrisk coaching

En form av handledning och stöd till personer i olika åldrar med adhd, ADD, Asperger syndrom och Tourette syndrom.

Neuropsykiatrisk coaching är en målinriktad och planerad verksamhet som baserar sig på de behov personen har. Under handledningsprocessen söker man bland annat nya handlingsmodeller för att utöka klientens möjligheter att lösa problematiska vardagssituationer i framtiden. Målsättningen är att stärka personens självuppfattning och hjälpa klienten att i framtiden klara sig så självständigt som möjligt.

Coachens roll varierar beroende på klientens ålder och behov. Handledning av barn sker i samarbete med familjen.  I samarbete med föräldrarna skapar man nya metoder i familjen som underlättar barnets vardag, t.ex. tips för läxläsningssituationer eller att strukturera olika situationer i hemmiljön.

För ungdomar kan Neuropsykiatrisk coaching t.ex. handla om att skapa en fungerande studieteknik, eller att klara av matlagning, städning och skötsel av hygien.  Coachen kan också följa med till t.ex. arbetskraftsbyrån, hjälpa med arbetsansökningar och att fylla i olika blanketter. 

 
Neuropsykiatriska tjänster Neuropsykiatriset palvelut
Stenbäckinkatu 7 A, 00250 Helsinki
+358505651722
Telefonrådgivning må-tors kl. 9.00–11.00 och 12.00–14.00 | Puhelinneuvonta ma-to klo 9.00–11.00 ja 12.00–14.00 | nepsy@bvif.fi