Familjeskolan POP®
– för en fungerande vardag


Familjeskolan POP® är avsedd för barn i åldern 3–6 år och deras föräldrar. Vi erbjuder metoder för att kunna hantera barn vars beteende är utmanande. Barnet behöver inte ha någon diagnos, det räcker med att föräldrarna känner att de behöver stöd och hjälp i vardagen.

Familjeskola för barn och föräldrar

I Familjeskolan kan ena eller båda föräldrarna delta tillsammans med sitt 3–6-åriga barn, vars beteende är en utmaning för dem. Läs mera »

Familjeskolan POP® handledarutbildning

Professionella och studerande inom pedagogik och social- och hälsovårdssektorn kan delta i Familjeskolans handledarutbildning. Utbildningen erbjuder positiva metoder för att handleda barn som beter sig utmanande. Läs mera »

Utmanande vardag? 

NYHET!
Familjeskolans handbok
har utkommit i
förnyad version på svenska.

 

Boken erbjuder konkreta tips
för alla föräldrar.

 

LÄS MERA

 

.