Stöd till barn vars föräldrar skilt sig eller som bor i nyfamilj

Skulle ditt barn må bra av att få prata med en vuxen eller träffa andra barn i samma situation?

Stödjande samtal

Vi erbjuder stödjande samtal för barn och ungdomar. I samtalen kan barnet tala om det som känns viktigt för hen. Då vi samtalar med barn använder vi oss av lek och olika slag av uppgifter utgående från barnets utvecklingsnivå och ålder.
 

Stödgrupp för barn

Vi ordnar stödgrupper för barn och unga vars föräldrar har separerat. I gruppen får man träffa jämnåriga i samma livssituation, dela erfarenheter och samtidigt märka att man inte är ensam i sin situation.

Det viktigaste med gruppen är att

  • få dela med sig av sina tankar och känslor
  • få en stärkt självkänsla
  • få träffa andra vars föräldrar lever på skilda håll


​Under träffarna är barnen/ungdomarna och deras upplevelser i fokus. Med hjälp av bland annat lekar, sagor, spel och pyssel behandlar vi olika teman som har med separationen att göra.

Ta kontakt för mer info!

 
Anne Bjaerre
Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
+358407710152