Ungdomar spelar krocket

Diskussionsgrupp för föräldrar

Få stöd i föräldraskapet genom att träffa andra föräldrar i motsvarande situation.

Diskussionsgruppen riktar sig till föräldrar med ungdomar i 12-17 års åldern, som beter sig utmanande.

Diskussionsgruppen träffas sammanlagt sex gånger och handleds av sakkunniga inom barn- och familjearbete. Under träffarna har föräldrarna möjlighet att träffas och byta erfarenheter med andra föräldrar i liknande situation.

”Att få höra en annan förälder beskriva ens egen upplevelse är oersättligt”
 

Kommande diskussionsgrupper hittar du här: bvif.fi/kalender 

 
Maria Ostrow
Sakkunnig inom barn- och familjearbete | Lapsiperhetyön asiantuntija
+358400618453