Mina föräldrar dricker | Nätgrupp

22 Oktober 2018 kl. 08.00–22.00

 

Du är inte ensam - Man får tala om föräldrarnas drickande!

En svenskspråkig nätgrupp för 13-17 åriga börjar den 22.10.2018. Gruppen pågår i tre månader, och leds av tre handledare. Gruppen träffas endast på nätet. 

Ungdomar som har deltagit i tidigare grupper upplever att ångesten minskar då man får höra att andra ungdomar har liknande erfarenheter

Alla ungdomar som deltar i gruppen använder påhittat namn, det vill säga ingen behöver uppge sitt riktiga namn. I gruppen diskuterar man om de närmaste vuxnas rusmedelanvändning.

I diskussionerna deltar ungdomar som har liknande erfarenheter:

  • Diskussionerna är anonyma och ingen utomstående kan läsa dem
  • I samband med diskussionerna används små veckouppgifter
  • Under gruppens gång ordnas också chatt-kvällar
  • Varje ungdom deltar i gruppen så mycket som hen vill och orkar

Du kan anmäla dig via Varjomaailmas inbox eller via epost merja.koponen@bvif.fi

Mer info om gruppen och anmälningen hittar du på nätsidan (varjomaailma.fi/svenska)

Ungdomar har upplevt att de har fått råd och konkret hjälp i vardagen och i den egna livssituationen