Trivsel i skolan | Online

10 Februari 2021 kl. 15.00–16.30

 

Välmående och trivsel i skolan påverkar inte endast atmosfären i klassen. Dessa har också en inverkan på elevernas skolmotivation, prestationsförmåga, självförtroende och framtidsplaner.

Under föreläsningen får du tips och information om olika faktorer som kan inverka på elevernas skolmotivation, prestationsförmåga och välmående. Då får också ta del av tips kring hur man kan öka trivseln i skolan och bidra till välmående elever och personal. Föreläsningen riktar sig främst till skolpersonal i årskurs 3-9 men alla intresserade är välkomna.

Finska skolor klarar sig bra i Pisa-tester, men trivseln är sämre än i många andra länder. Det syns till exempel i hemmasittarproblematiken och ökat utmanade beteende i skolan. Delta i vår webbföreläsning om hur du kan öka trivsel och välmående i skolan!

Anmäl dig till föreläsningen

 

Föreläsare: Maria Ostrow, sakkunnig inom barn och familjearbete. Föreläsningen hålls på svenska.

Närmare föreläsningsdatumet får deltagarna mer information om föreläsningen och länk till Zoom.

Föreläsningsserien En fungerande skolvardag

Webbföreläsningen är en del av serien En fungerande skolvardag som stödjer skolpersonal i sitt arbete. Under våren föreläser vi om trivsel i skolan, sociala färdigheter och om vad allt som händer i en tonårings hjärna. Föreläsningarna ordnas online och föreläsningsserien är gratis.

Du kan anmäla dig till bara en föreläsning eller delta i hela serien om du känner för det!

 


Plats
Online via Zoom