Föräldrakursen De otroliga åren | Raseborg

16 Februari 2021 kl. 16.30–18.45

Jag är så trött på trots och bråk!

I en del familjer uppstår det lätt bråk och dålig stämning och man kan känna sig osäker på hur man kan lösa situationen. Funderar du på hur du kan få vardagen att fungera smidigare och hur du kan skapa positivare stämning hemma? Barnavårdsföreningen ordnar tillsammans med HUS barnpsykiatri en kurs för föräldrar som vill utveckla sitt föräldraskap och som har barn i åldern 3-12 år. Kursen ordnas enligt modellen De otroliga åren.

I föräldragruppen får du tips och idéer om:

  • hur du genom närvaro, lek och beröm kan uppmuntra och stödja ditt barn
  • hur du kan undvika, minska och hantera konflikter och andra svåra situationer
  • hur du kan känna dig säkrare som förälder

"Det är lugnare hemma och jag förstår mitt barn bättre"

Genom diskussion, gemensamma övningar, hemuppgifter och korta filmsnuttar som visar exempel från vardagen behandlar vi varje vecka ett nytt tema. Målsättningen är att stärka föräldraskapet och minska eller mildra barnets beteendeproblem. I gruppen deltar 8-12 föräldrar och två ledare.

"Jag har lärt mig att se saker på ett annat sätt och hanterar situationer bättre"

Plats: Online

Tidpunkt: 16.2-11.5.2021, kl. 16.30-18.45 (12 tisdagar)

Pris: 60 euro/familj. Kursmaterial och mellanmål ingår.

Anmälning och mer information:

Eva Söderlund, eva.soderlund (a) bvif.fi, tfn 050 564 2920

Patricia Sundström, patricia.sundstrom (a) hus.fi, tfn 050 324 2568

Verksamheten var planerad som närverksamhet men har på grund av pandemiläget flyttats online.


Plats
Online
10600 Ekenäs